Herb Nałęcz


Nałęcz II                   Nałęcz III

Koło Rodu Nałęczów jest organizacją historyczno-kulturalną, która stawia sobie za cel m.in. rejestrowanie, dokumentowanie i otaczanie opieką zabytków rodzinnych i pamiątek rodowych takich, jak nieruchomości, groby, tablice epitafijne i wszelkie ruchomości związane z historią Rodu Nałęczów jako świadectw polskiej kultury narodowej.

Koło działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jego siedziba znajduje się w Warszawie. Zrzesza osoby pieczętujące się herbem Nałęcz, z kraju i zagranicy.

Do Koła mogą należeć członkowie rodzin pieczętujących się herbem Nałęcz, w tym kobiety zamężne wywodzące się z Rodu Nałęczów, kobiety poślubione członkom Rodu oraz ich dzieci. Koło Nałęczów jest jedyną w Rzeczypospolitej Polskiej organizacją rodową odwołującą się do członków około 300 polskich rodzin pieczętujących się herbem Nałęcz.

Dotychczasowa działalność Koła przejawia się w następujących formach: corocznie odbywa się kilka zebrań członków Koła, podczas których wygłaszane są prelekcje o dziejach poszczególnych rodzin z Rodu Nałęczów. Referaty te są spisywane i następnie rozsyłane do wszystkich członków Koła jako materiały dołączone do ukazującego się na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy Listu Okólnego. Dzięki temu docierają one również do członków Koła zamieszkałych poza Warszawą, a oni właśnie stanowią niemal połowę osób zrzeszonych w Kole. Rozesłano już w nakładzie 50 egz. historię rodzin Ostrorogów, Moszyńskich i Gorskich. "List Okólny" jest także łącznikiem pomiędzy Zarządem Krajowym i rozsianymi po Polsce i Zagranicy Nałęczami. Podaje się w nim informacje o narodzeniach, ślubach i zgonach w rodzinach członków zrzeszenia. Uczestnicy zebrań odbywają też wizytacje kościołów, gromadząc materiał fotograficzny tablic epitafijnych i wspominających kolatorów. Zgromadzonym materiałem opiekuje się Archiwista Koła. Odbywane są również wizytacje w miejscowościach szczególnie związanych z historią Rodu. Taką wizytację w Czarnkowie odbył Pan Adam Koczan-Koczanowski (z litewskich Nałęczów), przywożąc bardzo ciekawe materiały o rodzinie Czarnkowskich oraz drzewo genealogiczne wiążące rodzinę Czarnkowskich przez Leszczyńskich z Burbonami.

Koło liczy ponad 100 członków pochodzących z 44 różnych rodzin należących do Rodu Nałęczów. Najliczniej w Kole reprezentowani są Rostworowscy, Nałęcze i Gorscy. Poza Warszawą skupiska współklejnotników znajdują się w Krakowie, Poznaniu i Gdańsku. Trzech członków Koła Rodu Nałęczów mieszka w Londynie oraz jeden w USA. Pragnieniem Zarządu Krajowego jest stałe i szybkie zwiększanie się liczby członków Koła. Organizowane spotkania współklejnotników, chociaż uczestniczą w nich osoby o zupełnie odmiennych nazwiskach i pozornie ze sobą niespokrewnione - odbywają się w miłej, rodzinnej atmosferze. Wspólnota, którą nieświadomie tworzą spotykający się członkowie Koła, najlepiej świadczy o tym, że w gruncie stanowimy jedną rodzinę, którą tysiącletnie dzieje porozsiewały i rozproszyły na ziemiach polskich i obcych. Powołane przez nas do życia Koło Rodu Nałęczów staje się czynnikiem potwierdzającym tożsamość genetyczną i kulturową członków tego wielkiego polskiego rodu Wielkopolan. Staje się zatem przekaźnikiem znaków i symboli, mających szczególne znaczenie w dobie zacierania odrębności narodowych i dominacji rozszerzającej swój zasięg wspólnoty europejskiej nad granicami etnicznymi. Więź rodzinna będzie stopniowo zastępować inne, spośród tych, jakie do czasów naszych dotrwały.

Serdecznie zapraszamy
wszystkich Współklejnotników
do wstępowania w szeregi Koła Rodu Nałęczów.

Indywidualną korespondencję prosimy przesyłać na adres członka Zarządu - Tadeusza R. Topolskiego :
tr_topolski@poczta.onet.plkoncepcja, opracowanie i wykonanie strony: Janusz Malczewski

wybór i przygotowanie materiałów: Tadeusz Romuald Topolski
teksty: Ludwik Chełmicki,
Stanisław Rostworowski, Tadeusz Romuald Topolski
tekst angielski: Ignacy Sitnicki

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2023 r.


Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana, ani rozpowszechniana, bez pisemnej zgody właściciela witryny: © Koło Nałęczów
Strona odwiedzana
Darmowy licznik odwiedzin
razy od 20.VIII.2001r.


Początek