Na Boże Narodzenie 2007 rok

Nalencianum res est

NR 3/78
Rok LII
Grudzień 2007


            Nałęcze Szlachetni i Drodzy!

     Na taśmie przemijającego czasu trzeba odznaczać się swoimi czynami. Takie zadanie przyjęliśmy na siebie powołując do życia przed 12 laty Koło Nałęczów. Zadaniem naszym jest coraz szersze jednoczenie potomków rodzin szlacheckich pieczętujących się naszym herbem. Odbyliśmy już cztery Zjazdy Rodowe Nałęczów w Nowym Dworze, Gębicach, Czarnkowie i Szamotułach. Nadszedł czas zwołania V Zjazdu Rodowego i Zarząd Krajowy, obradujący w Warszawie 26 X 2007 r., przy udziale Komisji Dobrego Porządku, zobowiązał Starostę do zwołania Zjazdu w starej siedzibie hrabiów Krasińskich i Raczyńskich w Złotym Potoku pod Częstochową.
Wzywamy zatem Nałęczów do udziału w Zjeździe, który odbędzie się w dniach 26 i 27 kwietnia 2008 roku! Wszystkich Nałęczów, bowiem wszyscy Nałęczowie, nie tylko członkowie Koła, są uprawnieni do uczestnictwa w Zjeździe i pełnoprawnego udziału w posiedzeniu naczelnej władzy Koła – Rady Nałęczów.

A oto program V Zjazdu Rodowego w Złotym Potoku Gmina Janów Częstochowski powiat Częstochowa– kierunek na Szczekociny – 30 km za Częstochową.

            26 kwietnia 2008 r. – sobota dzień św. Klaudiusza

Godz. 11.30 – Ośrodek Szkolenia Metodycznego “Harcówka” w Złotym Potoku - rejestracja uczestników i wskazanie miejsc noclegowych. Dojazd do “Harcówki” – z rynku w Janowie Częstochowskim skręcić w prawo, przejechać całą wieś Złoty Potok, minąć ścianę lasu, jechać dalej i po lewej stronie duży żółty budynek przed stawami rybnymi, które są po prawej.
Godz. 12.30-13.30 – obiad w “Harcówce”.
Godz. 13.30-15.00 – spotkanie przed pałacem Raczyńskich – zwiedzanie pałacu, parku, stawu Irydion, pasieki pszczelarskiej dydaktycznej, Źródła Zygmunta i Elżbiety, Źródła Marzeń i Miłości, Skały z krzyżem i herbami Raczyńskich, Figury Chrystusa z herbem Nałęcz, Pomnika Kościuszki.
Pałac Raczyńskich  
Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku
(fot. User.Piotrus - Wikimedia Commons)

Godz. 15.00-15.30 - w Domku Krasińskich zwiedzanie Muzeum Zygmunta Krasińskiego.
Godz. 15.30-16.30 – Janusz Jachczyk , Dyrektor Muzeum w Częstochowie odczyt nt. “Zygmunt Krasiński w Złotym Potoku”.
Godz. 16.30-18.00 – spotkanie z Adamem Markowskim, wójtem Gminy Janów i jego odczyt z przeźroczami nt. “Tradycja i nowoczesność Janowa i Złotego Potoku”.
Godz. 18.00-19.30 – kolacja w “Harcówce”
Godz. 20.00 – posiedzenie Rady Koła Nałęczów, sprawozdanie Starosty ( krótkie), dyskusja, wybory nowego Zarządu Krajowego.

            27 kwietnia 2008 r. – niedziela – dzień św. Zyty

Godz. 7.15-8.00 – śniadanie w “Harcówce”
Godz. 8.30-9.30 – Msza św. w kościele parafialnym w Janowie Częstochowskim.
Godz. 9.45 – początek wycieczki w stronę Ostrężnika.
Zwiedzanie: zabytkowego kościoła w Złotym Potoku, Diabelskich Mostów, Bramy Twardowskiego, Zamku Ostrężnik – pochodzi z II połowy XIV wieku, wybudowany przez Marcina z Potoka z 1380, zburzony w 1391 przez Władysława Jagiełłę podczas ekspedycji karnej przeciwko Władysławowi Opolczykowi.
Powrót do Złotego Potoku i zjedzenie obiadu w Smażalni Ryb – pstrągów – specjalność miejscowa wielkiej hodowli pstrąga słodkowodnego.
Kościół w Złotym Potoku  
Kościół w Złotym Potoku pw. św. Jana Chrzciciela
(fot. Krzysztof Lampa - portal gminy Janów)

Ruiny zamku  
Ruiny zamku Ostrężnik - Złoty Potok
(fot. Marcin - Picasa Web Albums)

Następnie wyjazd w kierunku Częstochowy i po drodze zatrzymanie się przy wzgórzu zamkowym w Olsztynie, na którym kręcony był film “Rękopis znaleziony w Saragossie” wg powieści Jana Potockiego – zwiedzanie ruin zamku.
Na zamku rozwiązanie V Zjazdu Radowego ( między godz. 16 a 17), co daje jeszcze możliwość zatrzymania się na Jasnej Górze w Częstochowie.

Zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe proszę nadsyłać na adres Koła do 25 lutego br.

            Informacje finansowe:

W “Harcówce” pokój jednoosobowy kosztuje 48 zł, miejsca w dwu i trzyosobowych pokojach kosztują po 25 zł.
Co do wyżywienia: w “Harcówce” – śniadanie i kolacja po 13 zł, obiad 16 zł, obiad w Smażalni ryb Marka Piszczały, przy zamówieniu pstrąga na wagę– 25 zł.            Przywracanie pamięci:

            Wracam pamięcią do felietonu z numeru styczniowego 2007 r. “Listu Okólnego”, w którym mowa była o nienawiści. Wydaje się, że obecnie z woli społeczeństwa zaszły istotne zmiany. O ile poprzednio mięliśmy nienawiść restrykcyjną i groźną, tak obecnie będziemy mieli nienawiść sprawiedliwą i pogodną. Ale póki istnieje pamięć stanu wojennego i walki z “komuną”, póty nienawiści się nie wyzbędziemy. Czy okaże się ona płodna dla życia narodu? – wątpię. A zatem dobrze by było, aby w Polsce działało więcej takich ośrodków, jak nasze Koło Nałęczów, które kocha przeszłość i chce radośnie przeżywać teraźniejszość.
            Wszystko, co jest już było. Świadectwem tego są zaczerpnięte z tradycji religijnej Izraela przepiękne w swej treści Psalmy. Przypomnijmy fragmenty niektórych.

Psalm 73 “Pozorne szczęście grzesznika”:
        Dlatego pycha jest im za naszyjnik ozdobny,
        a w przemoc odziewają się jak w ozdobną szatę.
        Oczy mają zatłuszczone, że ledwie widzą,
        Ich serce ciągle pełne złych planów.
        Szydzą zawsze i o wszystkim źle mówią,
        Kłamią i są wyniośli w mowie.
        Wykrzykują aż pod niebiosa,
        A na ziemi język ich dotyka bezkarnie wszystkiego.
        Dlatego ludzie zwracają się do nich
        I piją chciwie ich wodę.

Psalm 90 “Wieczny Bóg i przemijający człowiek”:
        Z roku na rok zasiewasz nowych ludzi
        I stają się podobni do rosnącej trawy,
        Która zielenieje i kwitnie rano,
        A pod wieczór więdnie i usycha.

Psalm 30 “Podziękowanie za ocalenie życia”:
        Śpiewajcie i grajcie Panu wy, którzy Go miłujecie.
        Wysławiajcie święte imię Jego!
        Jego gniew trwa bowiem jedną chwilę,
        Dobroć zaś długa – jak całe życie.

I tej dobroci ufamy!Kronika wydarzeń :

            W ostatnim czasie działalność Zarządu Krajowego uległa pewnemu osłabieniu. Winę za to ponosi Starosta, który uległ aż dwóm wypadkom, w następstwie których powędrował do szpitala i rzecz oczywista – okazał się mniej czynny.
Mimo to jednak odbyły się dwa cenne zebrania:
 1. Ulica Idzikowskiego  
  Ulica L.Idzikowskiego w Warszawie
  pierwsze z odczytem pracownika naukowego Archiwum PAN Pani dr Hanny Krajewskiej, która wygłosiła interesującą prelekcję nt. “Benedykt Dybowski herbu Nałęcz – odkrywca i naukowiec” (24 V 2007),

 2. drugie z prelekcją mgra Stanisława Jana Rostworowskiego – “Gen. bryg. Stanisław Rostworowski – patron ulicy w Warszawie” ( 3 XII 2007r.). Prelekcja ta wygłoszona w zastępstwie pana Piotra Bilińskiego z Krakowa, który nie mógł przybyć, miała otworzyć cykl odczytów o zasłużonych osobistościach herbu Nałęcz, których nazwiska zostały nadane ulicom Warszawy. Należą do niech m.in. Ludwik Idzikowski, Józef Korzeniowski, Kajetan Koźmian, Stanisław Małachowski i inni.
  Wzmiankowane spotkanie połączone było z opłatkiem wigilijnym oraz prezentacją programu V Zjazdu Rodowego.

 3. Ponadto 26 X 2007 r. odbyło się posiedzenie władz Stowarzyszenia, na którym podjęto uchwałę o zwołaniu Zjazdu i ustalono zalecenia odnośnie jego organizacji. A także uznano, że Koło Nałęczów powinno nawiązać kontakty z organizacjami o pokrewnym programie działającymi w Zachodniej Europie. Postulowano, aby “List Okólny”, umieszczany na stronie internetowej, miał streszczenie w języku angielskim.
  W związku z zaleceniami ustalonymi przez Zarząd Krajowy Edward Morawski i Stanisław Rostworowski udali się do Złotego Potoku by przedstawić program Zjazdu Panu Wójtowi Gminy Janów, uzgodnić tematy z prelegentami i przygotować kwatery dla uczestników kwietniowego spotkania.

 4. W ciągu ostatniego czasu Zarząd Krajowy przyjął jako nowych członków Koła Nałęczów naszych drogich współklejnotników: Zofię Krystynę z Wiśniewskich Nałęcz Sadowską i Jacka Wrócisława Nałęcz Sadowskiego z Tarnowa, Halinę Przetocką z Bielska-Białej, Michała Kęszyckiego ze Szczecina, Michała Piotra Moszczyńskiego z Warszawy. Wszystkim im życzymy prawdziwej satysfakcji z pogłębienia więzi rodowej, jaką utrwalają uczestnicząc w pracach Koła Nałęczów.

 5. Stańczyk  
  "Stańczyk" Stanisława Jakuba Rostworowskiego
  (fot. Grzegorz Dabrowski/AG)
  W dniach 28-29 kwietnia w Tykocinie odbył się Zjazd Rodziny Rostworowskich herbu Nałęcz, na który przybyło 96 osób ( również spokrewnienych po kądzieli). Podczas Zjazdu w domu talmudycznym otwarta została wystawa malarstwa Stanisława Jakuba Rostworowskiego, wyróżnionego Wielkim Złotym Medalem I kl. przez Akademię Sztuk Pięknych w Petersburgu. Wystawa w reżyserii mgr Jana Maciejewskiego czynna była do 31 VIII 2007 r. i odwiedziło ją 21.000 osób.

 6. Jesienią 2007 r. na aukcji w Wiedniu zostało sprzedane kute w srebrze naczynie z herbem Nałęcz za kwotę 3.000 euro. Przypuszcza się, że mogła ona być własnością którejś z rodzin zniemczonych Raczyńskich, zamieszkałych w Wielkopolsce.

 7. Ukazały się następujące edycje książkowe:

  Obwoluta  
  Obwoluta "Historii Państwa Inków"
  - Piotra Bilińskiego – “Moszyńscy. Studium z dziejów łaniowskiej linii rodu w XIX wieku”, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006 – świetnie napisana monografia na podstawie archiwum Moszyńskich zgromadzonego w Rybnej pod Krakowem przez Karola Rostworowskiego.

  - Drugie wydanie znakomitej pracy prof. Marii Rostworowskiej z Limy w Peru pt. “Historia Państwa Inków”, Warszawa 2007 – członkowie Koła spotkali się z Panią Profesor podczas jej pobytu na Uniwersytecie Warszawskim.

  - Michała Piotra Moszczyńskiego praca pt. “ Własność ziemska na Poborzu w latach międzywojennych”, wyd. Seminarium Historii Poborzańskiej, Janowiec Kościelny 2007. Jest to cenna broszura informująca o zasięgu własności ziemiańskiej w Gminie Szczepkowo-Borowe z siedzibą w Janowcu Kościelnym, leżącej na pograniczu pruskim w powiecie mławskim. W gminie tej znajdowały się m.in. majątki Moszczyńskich: Smolny-Żardawy, Pokrzywnica, Leśniewo Wielkie, Połcie Moszczony, Waśniewo-Grabowo.


 8. Nasz członek, redaktor strony internetowej Koła Nałęczów Tadeusz R. Topolski w tym roku we wrześniu podjął próbę wejścia z doliny Chamonix na mający 3842 m szczyt Aiguille du Midi, należący do Masywu Mont Blanc. Po osiągnięciu 3000 m musiał się on wycofać, gdyż nie posiadał sprzętu alpinistycznego, niezbędnego do poruszania się na lodowcu. Zdobył jednak kilka mniejszych szczytów w tymże Masywie.

    
  Wspinaczka na Aiguille du Midi.

    
  U podnóża Aiguille du Midi.

    
  Masyw Mont Blanc z Chamonix.

 9. W rodzinie naszego alpinisty Pana Tadeusza nastąpiło ważne wydarzenie, bowiem jego syn Jan Topolski we wrześniu 2007 r. poślubił Francuzkę Claire Bertrand. Uroczystość ślubna odbyła się w Merostwie Saint Germain au Mont d’Or, a następnie w 800-letnim kościele, udostępnianym wyłącznie na takie okoliczności. Związek pobłogosławił ks. Tadeusz Śmiech, posługujący polskiej diasporze w Lyonie, proboszcz polskiej parafii przy kościele św. Trójcy ( Sainte Trinité). Ceremonia miała piękną oprawę muzyczną, jako że panna młoda pochodzi z utalentowanej muzycznie rodziny.

    
  Siedziba Merostwa w St Germain au Mt d'Or.

    
  800-letni Kościół w St Germain au Mt d'Or.

    
  Nowożeńcy Jan i Claire z Księdzem Tadeuszem Śmiechem, proboszczem polskiej parafii p.w. Św. Trójcy w Lyon.

 10. Kuriozum jest to, że trwa wojna pomiędzy Kanclerzem Orderu Św. Stanisława w Europie Orlandem Machnikowskim a Hrabią Zajączkowskim, Generalnym Wielkim Mistrzem Czterech Orderów Katolickich, który poprzednio rzekomo pracował w sklepie z telewizorami we Wrocławiu. Obaj oni zarzucają sobie uzurpację niezasłużonych i nienależnych godności.

 11. Dnia 3 grudnia upłynęła 150-letnia rocznica urodzin naszego wielkiego współklejnotnika Josepha Conrada Korzeniowskiego. Przez wiele miesięcy strona przedtytułowa w naszej witrynie internetowej przypominała o tym fakcie. Niestety nie zdołaliśmy się znacząco włączyć do obchodu tej ważnej rocznicy.
  Joseph Conrad  
  Joseph Conrad Korzeniowski

 12. Napisał do nas list Pan Barłomiej Doliwa-Kot, przewodniczący Organizacji Polskich Bonapartystów, która w przypadku odrodzenia monarchii przerodziłaby się w kontynuatorów działającej w I Rzeczypospolitej partii francuskiej. Organizacja Pana Doliwy-Kota utrzymuje kontakty z Klubem Zachowawczo-Monarchistycznym, Ligą Monarchistyczną Nowej Zelandii, Organizacją Francuskich Bonapartystów, Księciem Murat i Księciem Jean-Christophe Bonaparte i może w przyszłości z naszym Kołem Nałęczów.

            Zbliżają się Święta poświęcone tak doniosłemu faktowi wcielenia się Zbawiciela w rzeczywistość ludzką - po to by przez swe nauczanie i straszliwą śmierć na krzyżu zetrzeć grzech Adama i przywrócić więź ludzkości z Ojcem Przedwiecznym. Zawsze stajemy onieśmieleni wobec tajemnicy wcielenia. Ale przynosi ona także radość, zawartą w tajemnicach radosnych różańca. Radość tak bardzo potrzebną naszej wierze katolickiej, która najczęściej jest prześwietlona świadomością cierpienia i śmierci. Dlatego tez życzmy wszystkim naszym Współklejnotnikom przeżywania świadomego radości Bożonarodzeniowej, że mamy wśród nas Zbawiciela, stale obecnego w Eucharystii.

Starosta dziękuje serdecznie za przesłane mu jeszcze na Święta Wielkanocne życzenia od Państwa Jolanty i Mirosława Bednarskich i za zawartą w nich inwokację o powrót do zdrowia, otrzymane od Państwa Katarzyny i Marka Górzyńskich, od Państwa Anny i Andrzeja Kobierzyckich, od Państwa Lucyny i Adama Koczanowskich i składane przez nich życzenia powrotu do pełni sił, od Pana Michała Piotra Moszczyńskiego, od Pana Dyrektora Mieczysława Ptaśnika, od Pana Jacka Nałęcz Sadowskiego z Rodziną, od Pana Podstarościego Ignacego Sitnickiego, od Pana Marcina Sitnickiego i od Pana Jerzego Stępniewicza i wszystkie inne otrzymane drogą telefoniczną. Starosta dziękuje za życzenia, które przyniosły już dobry efekt. Ale zarazem w imieniu własnym i Zarządu Krajowego pragnie wszystkim rozsianym po świecie i ziemiach polskich Drogim Nałęczom złożyć życzenia szczęścia płynącego z wiary, nadziei i miłości.

Stanisław Rostworowski – Starosta Koła Nałęczów

Początek