Na Boże Narodzenie 2009 roku

Nalencianum res est

NR 2/82
Rok LIV
Grudzień 2009


            Nałęcze Szlachetni i Drodzy! Rozsyłamy do Was wici!

STAROSTA na postawie uchwały Zarządu Krajowego zwołuje

VI ZJAZD RODOWY DO KĘBŁA i NAŁĘCZOWA,

który jest przewidziany na dni 4, 5, 6 czerwca 2010 roku

 
Dworek w Kęble 
Kębło - Pałac Rostworowskich.
     Starosta oświadcza, że w Zjeździe Rodowym mogą uczestniczyć wszystkie osoby pieczętujące się herbem Nałęcz lub będące dziećmi damy mającej herb Nałęcz, a więc nie tylko członkowie Koła Nałęczów, wszystkie osoby mieszkające w Polsce lub poza jej granicami.
     Uczestnikom Zjazdu proponujemy, aby przejeżdżali już do Kębła wieczorem dnia 4 czerwca 2010 r. w piątek. Zjazd został zwołany do pałacu Rostworowskich w Kęble. Z Warszawy należy jechać szosą nr 17 na Lublin i za Markuszowem skręcić na Nałęczów. Po dojechaniu do centrum Nałęczowa (11 km), skręcić w prawo w kierunku na Kazimierz nad Wisłą i dojechać do Wąwolnicy ( 5 km). W Wąwolnicy z lewej strony będzie rynek. U skraju rynku trzeba skręcić w lewo i z rynku wyjechać w prawo, jechać do przodu około 1 km, minąć tor kolejki wąskotorowej i za mostkiem zaraz skręt w prawo - podjazd pod pałac w Kęble. Tu przewidziane zakwaterowanie i znaczna część wyżywienia. Nocleg od osoby 20 zł, całodzienne wyżywienie 25 zł (śniadanie 5,50, obiad 12, kolacja 7,50). Dla przyjeżdżających w piątek między godziną 20-21.00 zarezerwowana byłaby kolacja. Do Kębła z Nałęczowa można naturalnie dojechać taksówką.
     Kierownik Domu Jolanta Pajdowska, tel. 691522501

Pierwszy dzień Zjazdu 5 czerwca - sobota
     Godz. 8.00-9.00 śniadanie
     Godz. 9.00 - otwarcie Zjazdu przez Starostę i krótka informacja złożona przez S. Rostworowskiego o dziejach pałacu w Kęble i Sanktuarium Maryjnym w Wąwolnicy.
 
Matka Boska Kębelska 
Matka Boska Kębelska.
     Godz. 9.30 - złożenie wieńca pod kapliczką Matki Boskiej Kębelskiej w Kęble - w miejscu objawienia się Matki Boskiej w 1278 r. podczas najazdu Tatarów.
     Godz. 10.00 - odjazd do Wąwolnicy do Bazyliki Mniejszej, do najsławniejszego na Lubelszczyźnie Sanktuarium Maryjnego - obecność w kaplicy w wieży zamkowej przed figurą Matki Boskiej słynącej łaskami oraz tamże zwiedzenie Muzeum Archeologicznego.
     Godz. 12.00 powrót do Kębła i zrobienie zbiorowego zdjęcia przed tamtejszym pałacem.
     Godz. 12.15-13.00 obiad w Kęble.
     Godz. 13.15 wyjazd do Nałęczowa - do parku uzdrowiskowego; Zwiedzenie Muzeum Prusa (pałac Małachowskich) i Muzeum Żeromskiego - nieopodal Parku Uzdrowiskowego.
     Do godz. 16.45 pobyt w Parku Uzdrowiskowym i ewentualne korzystanie z kawiarni w Pałacu Małachowskich - również zbiorowe zdjęcie uczestników
     Godz. 16.45 w Pałacu Małachowskich odczyt o życiu kulturalnym dawnego Nałęczowa. Kontakt: Izabella Nowotny, ul. Klonowa 7, 24-150 Nałęczów, kawiarnia „Jaśminowa" tel. 081-5015850
     Godz. 18.00 raut w sali balowej Pałacu Małachowskich (koszt 100 zł od osoby).
     Po zakończeniu rautu powrót do Kębła.

Drugi dzień Zjazdu - 6 czerwca - niedziela
     Godz. 8.00 śniadanie w Kęble.
     Godz. 8.15 wyjazd do Wąwolnicy.
     Godz. 9-10 msza św. w bazylice mniejszej w intencji pracy Koła Nałęczów i wspomnienia żałobnego pomarłych jego członków.
     Godz. 10.00 wyjazd do Kazimierza nad Wisłą (29 km) i do godz. 12.00 zwiedzanie rynku ze sławnymi kamienicami z XVI wieku i położonego nieopodal rynku kościoła famego św. Anny z roku 1610 w stylu późnego renesansu.
     Godz. 12.00 wymarsz części uczestników udających się w stronę Kuncewiczówki i Domu Dziennikarza - idąc od Rynku ul. Nadrzeczną, potem ul. Małachowskiego, wchodzi się w wąwóz z chodnikiem prowadzący do Domu Dziennikarza. Na tzw. Piotrowszczyźnie należy zejść na prawo i wejść w wąwóz Małachowskiego, który doprowadzi do pomnika powstańca styczniowego, 29-letniego podpułkownika Juliusza hr. Małachowskiego h. Nałęcz.
 
Kazimierz Dolny 
Kazimierz Dolny.
Juliusz Małachowski, dowódca batalionu wolnych strzelców sandomierskich, 18 kwietnia 1831 r., z braku amunicji, poprowadził swój oddział, uzbrojony tylko w kosy, do ataku na piechotę rosyjską i zginął pod jej ogniem karabinowym. Na jego grobie delegacja uczestników Zjazdu złoży wieniec od Koła Nałęczów. Akt ten dla Kroniki Koła winien być utrwalony zdjęciem.
     Godz. 13.00 uczestnicy Zjazdu zejdą do portu rzecznego w Kazimierzu nad Wisłą, skąd mogą odbyć 50-minutowy rejs po Wiśle, z przystanią w Janowcu u stóp zamku i dopłynięciem do Puław.
     Po powrocie z rejsu Starosta rozwiąże VI Zjazd Rodowy Nałęczów.
     Dla chętnych w restauracji w Kazimierzu zarezerwowany będzie obiad.

     Wszystkich chętnych do uczestnictwa w Zjeździe Rodowym prosimy o zgłaszanie swego udziału na adres Stanisława Rostworowskiego ul. Daniłowskiego 16 m. 12, 01-833, tel. 22-8348096, e-mail: s.rostworowski@gmail.com - w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2010 r. Wówczas w „Liście Okólnym" przewidzianym na Wielkanoc osobom zgłoszonym podamy dalsze szczegółowe informacje co do miejsca noclegu.

Kronika ważnych wydarzeń z trzech kwartałów 2009 roku:

 1. I zaiste w naszym lokalu przy ul. Koszykowej odbyło się pięknie zorganizowane przez Starostę świąteczne spotkanie wielkanocne. Gośćmi byli Państwo Piotrostwo Załęscy, których obecność ożywiała spotkanie owych 20 osób. Tradycyjne "jajeczko" upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze.

 2. Na dzień 3 maja 2009 r. Państwo Katarzyna Barbara Ostroróg Górzyńska i Janusz Grzegorz Górzyński zaprosili swych bliskich oraz w ogóle Nałęczów do kościoła S S. Wizytek w Warszawie, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji zmarłych, poległych, zaginionych bez wieści członków Rodzin Górzyńskich i Ostrorogów, których groby rozsiane są po całym świecie, w Polsce, na Ziemiach Odłączonych, w USA, w Argentynie, Wielkiej Brytanii, Brazylii i w miejscach nieznanych. Przerażające to wyliczenie jest obrazem upływu krwi narodowej poza granicami kraju.

 3. Liw - zamek 
  Zamek w Liwie.
  23 maja 2009 r. członkowie Koła Nałęczów odbyli jakże pouczającą wycieczkę do wzniesionego w XV wieku przez księcia mazowieckiego Janusza I zamku w Liwie nieopodal Węgrowa. Zamek, którego budowę ukończono w roku 1437, wniesiony był nad rzeką Liwiec, graniczną pomiędzy Księstwem Mazowieckim i Wielkim Księstwem Litewskim. W zamku dziś znajduje się bardzo ciekawe muzeum starego malarstwa i zbroi rycerskich oraz rycerskiego wyposażenia wojennego.
  Z Liwu przejechano do Starej Suchej, w której znajduje się dwór drewniany z XVIII wieku, odbudowany i wypełniony obrazami oraz cennymi przedmiotami z epoki przez dyrektora Kwiatkowskiego. Onże założył tam także skansen zabytkowych budynków (chat kurnych, domów drewnianych) ściąganych z całego Podlasia. Jest to widomy ślad wielkiego umiłowania naszej przeszłości, nie w opisach i doktoratach, ale w działaniu realnym, wymagającym nakładów finansowych i pracy, co budzi niekłamany szacunek. Całość wycieczki bardzo udana.

 4. Okazuje się, że mamy 13. miejscowość, która ma w swym herbie Nałęczkę. Nową odkrytą jest Rostworowo pod Rokietnicą, pow. Poznań. Skąd od 1386 r. wywodzili się Rostworowscy.

 5. Pan Ludwik Chełmicki, członek Zarządu Krajowego, zwołał do Zakrzewa pod Gnieznem na dni 18-20 września 2009 r. zjazd Chełmickich. Zjazd ten odbywał się w dawnej siedzibie Stanisława Chełmickiego i był zwołany w stulecie pierwszego zjazdu członków tej rodziny, który się odbył w 1909 r. Drugi zjazd wypadł w 1937 r., a ten z roku bieżącego był trzeci z kolei. Odbywał się on w 600-lecie sławnej obrony Dobrzynia przed Krzyżakami, którą dowodził Jakub Chełmicki. W tej walce obronnej zginęło 6 jego synów, a miał ich siedmiu., więc ród mógł przetrwać do naszych czasów. W zjeździe uczestniczyło ok. 40 osób, które brały udział w zwiedzaniu Gniezna, Ostrowa Lednickiego, w odczytach dotyczących dziejów rodu, w balu rozpoczętym polonezem oraz we Mszy św. odprawianej w kościele w Żydowie, jaki ufundowali niegdyś Chełmiccy.

 6. Koło Nałęczów stało się we wrześniu 2009 r. społecznym pośrednikiem w uzyskaniu dotacji z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na rzecz wydania przez Norbertinum w Lublinie b. cennej pozycji pt. „Pośrednik miłosierdzia. Sto wspomnień świadków życia śp. Ojca Tomasza Rostworowskiego TJ".
  O. Tomasz Rostorowski, podczas powstania warszawskiego kapelan Komendy Głównej AK, duszpasterz Akademicki w Łodzi, kawaler Orderu Virtuti Militari, był przez 6 lat więziony przez komunistów na Mokotowie i we Wronkach. Zasługa Starosty Ignacego Sitnickiego i Ludwika Chełmickiego w pozyskaniu owej znacznej, liczącej 10.000 zł dotacji na tak ważny cel wydawniczy, jest duża, bowiem ci dwaj Panowie załatwiali wszystkie skomplikowane formalności z przejęciem dotacji.

 7.  
  Obwoluta

  Dnia 2 października 2009r. odbyło się w Kole Nałęczów inauguracyjne spotkanie odczytowe. Prelekcję pt. "Zdradzony bohater - rys biograficzny Janosa hr. Esterhazy'ego" wygłosił, w odwołaniu do książki własnego autorstwa, konsul węgierski w Warszawie, b. doradca premiera Jozsefa Antalla, dr hab. Imre Molnar. Prelekcję uzupełniały informacje Zofii z Mycielskich Golik, córki siostry Esterhazy'ego. Bohater prelekcji walczył o prawa mniejszości węgierskiej na Słowacji, po wkroczeniu sowietów przez 12 lat więziony, zmarł nie odzyskawszy wolności. Jego matka była córką prof. Stanisława Tarnowskiego z UJ, na odczyt przybyła więc duża grupa członków rodziny hr. Tarnowskich.


 8. Kolejna prelekcja Pana Zbigniewa Lubienieckiego, Sybiraka, nt. „Lubienieccy w walce z przemocą rosyjską i sowiecką", odbyła się 20 XI 2009 r. Prelegent w bardzo ciekawy sposób przedstawił dzieje swej rodziny, zamieszkałej na polskich kresach wschodnich, przez całe pokolenia wyniszczanej przez Rosjan i sowietów. Swoje wspomnienia, liczące kilkanaście kaset nagrań, przekazał on Muzeum Niepodległości, co ilustrował film, prezentowany przez członka Zarządu Krajowego Pana Ludwika Chełmickiego.

 9. Na zebranie przybyła Pani Jolanta Karpińska-Warzecha, która ma duże zasługi, gdyż opiekuje się grobami hrabiów Nałęcz Małachowskich na warszawskim cmentarzu na Powązkach. Pochowani tam są Helena z baronów de Wintzingerode hr. Małachowska, Bolesław hr. Małachowski, Jerzy hr. Małachowski, Teresa hr. Małachowska-Łempicka. Romualda z Bagnickich Baudouin de Courtenay, Stanisław Łempcki-Małachowski, Ewelina Baudouin de Courtenay Małachowska-Łempcka, Wiktor Toczyłowski. Chwała Pani Jolancie za jej troskliwość.

 10. Pan Artur Brzozowicz wydał nową cenną książkę pt. „Magnateria na koneckich włościach. Genealogia", która daje obraz dziejów rodów Odrowążów, Małachowskich i Tarnowskich z linii dzikowskiej.

 11. Stanisław Małachowski 
  Stanisław Małachowski
  Członek Zarządu Krajowego Pan Tadeusz R. Topolski wskazał, iż 29 XII 2009 r. upływa 200 rocznica śmierci Stanisława Małachowskiego. Wspominamy go jako od 1788 r. marszałka sejmu, potem konfederacji koronnej, jako tego, który 3 maja 1791 r. poddał pod głosowanie „Ustawę Rządową", która przyjęta przez posłów, nosi dziś miano Konstytucji 3 Maja. Wspominamy go także jako tego, który nie przystąpił do Targowicy, funkcjonowanie sejmu jedynie zawiesił w czasie, a w 1807 r. już był prezesem Komisji Rządzącej, potem Rady Ministrów, lecz okazał się przeciwnikiem ustaleń ustrojowych narzuconych Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona I i u boku cesarza już większej roli nie odgrywał.
  Przewodniczący Rady Nałęczów na wniosek Pana Topolskiego wystąpił pismem do marszałka sejmu Pana Bronisława Komorowskiego z zapytaniem, w jaki sposób zamierza on uczcić doniosłą dwusetną rocznicę śmierci Marszałka Małachowskiego.


 12. Przewodniczący Rady Nałęczów otrzymał z Chile list od Pana Raoula Nałęcz Małachowskiego, syna gen. bryg. Stanisława Małachowskiego, zmarłego na emigracji w 1971 r. w Santiago de Chile. Pan Małachowski podał, że w Chile poza nim zamieszkują jeszcze pani Ewa Odachowska i pan Raczyński, również noszący herb Nałęcz.

 13. W Domu Literatury w Warszawie dn. 25 XI 2009 r. Stanisławowi Rostworowskiemu została wręczona nagroda główna im. Witolda Hulewicza za całokształt dorobku w dziedzinie prac historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji narodowych, historii najnowszej i genealogii.

  Zaproszenie


 14. W ciągu ostatnich miesięcy do Koła Nałęczów przystąpili: Pan Józef Kęszycki z Kalisza, Pan rektor prof. dr hab. Władysław Włodzimierz Gawarecki z Gdańska-Wrzeszcza i Pan Krzysztof Leżański z Woli Batorskiej. Witamy ich serdecznie w naszych szeregach, licząc na ich współpracę radą, przyjaźnią i udziałem w Zjazdach Rodowych.W ciągu ostatnich miesięcy do Koła Nałęczów przystąpili: Pan Józef Kęszycki z Kalisza, Pan rektor prof. dr hab. Władysław Włodzimierz Gawarecki z Gdańska-Wrzeszcza i Pan Krzysztof Leżański z Woli Batorskiej. Witamy ich serdecznie w naszych szeregach, licząc na ich współpracę radą, przyjaźnią i udziałem w Zjazdach Rodowych.   
            Z dawnym zwyczajem Przewodniczący Rady Nałęczów dziękuje najserdeczniej za przesłane na Święta Wielkanocne życzenia przez Jolantę i Mirosława Bednarskich, Annę i Ludwika Chełmickich, Irenę i Janusza Chełmickich z Rodziną, Krystynę i Tadeusza Gawareckich życzących nam obfitych łask Bożych, Krystynę, Andrzeja i Annę Kobierzyckich, Lucynę i Adama Koczanowskich, Zofię Lipczyńską, Michała P. Moszczyńskiego, Marcina Nałęcz-Sadowskiego, Mieczysława Ptaśnika, Ignacego Sitnickiego, Jerzego Stępniewicza, Kazimierza Wosia, Małgorzatę i Piotra Załęskich.
A my, członkowie władz Koła, składamy im i wszystkim Nałęczom życzenia tego, by błogosławieństwo Bożej Dzieciny było dla nich źródłem zdrowia, szczęścia i miłości.

Przewodniczący Rady Nałęczów
Stanisław Rostworowski
Starosta Koła Nałęczów
Ignacy SitnickiPoczątek