Na Boże Narodzenie 2011 roku

Nalencianum res est

NR 2/86
Rok LVI
Grudzień 2011     NAŁĘCZE w kraju i zagranicą   W Z Y W A M Y   W A S   NA   VII   ZJAZD RODOWY.  STAROSTA KOŁA NAŁĘCZÓW Ignacy Sitnicki oraz PRZEWODNICZĄCY RADY NAŁĘCZÓW Stanisław Rostworowski wzywają Was do przybycia na VII ZJAZD RODOWY NAŁĘCZÓW do ZAMKU Leszczyńskich i Działyńskich w GOŁUCHOWIE.   ZJAZD RODOWY odbędzie się w DNIACH OD 8 DO 10 CZERWCA 2012 ROKU!

     A zatem zapraszamy wszystkich do przybycia przed wieczorem 8 czerwca 2012 roku do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, którego budynek znajduje się po prawej stronie drogi prowadzącej do Zamku. Adres Ośrodka 63-322 Gołuchów, tel.62-7615045/46, kierownik Ośrodka - Adam Kozyra. Ośrodek ma 43 miejsca, koszt noclegu od osoby 50 zł.
Gołuchów znajduje się na trasie pomiędzy Kaliszem i Pleszewem w woj. wielkopolskim. Dojazd z Kalisza do Gołuchowa autobusami wychodzącymi o godz. 8.10, 12.15, 13.00 i 15.00, ostatni o 17.00. Informacja PKS w Kaliszu tel. 62-7680090.
Dojazd z Poznania pociągiem do stacji Kowalew przed Płaszewem. Pociągi na kierunku Ostrów Wlkp. i Kluczbork – wyjazd z Poznania i przyjazd do Kowalewa co dwie godziny – pierwszy 8.46-10.06, ostatni 16.38-18.02. W Kowalewie przez telefon nr 51-2512925 i 69-8451451 zamawia się taksówkę, by na trasie 15 km dojechać do Gołuchowa.
Dojazd samochodem z Warszawy – przed Kołem skręcić w lewo na Turek i Kalisz, w Kaliszu kierować się ma Pleszew – 14 km do Gołuchowa.
W sąsiednim Ośrodku Domu Pracy Twórczej w restauracji Anny Grzegorek tel. 62-7615044 dla osób, które organizatorom zapowiedzą swój przyjazd 8 czerwca zarezerwowana kolacja w cenie 20 zł oraz śniadanie w cenie 15 zł.
UWAGA: w Zjeździe Rodowym mogą uczestniczyć nie tylko członkowie Koła, ale wszystkie osoby z urodzenia pieczętujące się herbem Nałęcz, a także dzieci Dam, które pieczętowały się herbem Nałęcz oraz zaproszeni goście.

PROGRAM VII ZJAZDU RODOWEGO

Sobota 9 czerwca 2012 r.

Godz. 8-9 śniadanie w Ośrodku Kultury Leśnej
Godz. 9-10 dojazd i pobyt w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt, w której mają być żubry.
Godz. 10-12.30 – zwiedzanie Zamku w Gołuchowie, wstęp 7 zł, przewodniczka Paulina Vogt-Wawrzyniakowa, tel. 62-7615094.
Godz. 12.30-13.00 – przejazd do Pałacu w Witaszycach – ok. 30 km kierunek Pleszew, Jarocin, dyrektor Pałacu Tomasz Kaleta tel.62-7101467.
Godz. 13.00-14.00 obiad w Pałacu w Witaszycach w cenie do 25 zł.
Godz.14.00-14.30 zwiedzanie Muzeum Figurek Napoleońskich w Witaszycach.
Godz. 14.30 – odjazd do Lutyni – kierunek początkowo na Pleszew, po 8 km w Kotlinie skręt w prawo i dalej 5 km do Lutyni. Tu zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej, tel. 62-7411493.
Godz. 15.30 dojazd do Dobrzycy – 6 km. Do 18.00 zwiedzanie Pałacu-Muzeum w Dobrzycy.
Godz. 18.00 w Dobrzycy zebranie sprawodawczo-wyborcze za lata 2008-2012 Koła Nałęczów.
Godz. 20.00 powrót do Gołuchowa – 30 km
Godz. 20.30-22.00 – uroczysta kolacja w Domu Pracy Twórczej w Gołuchowie w cenie 40 zł od osoby - z toastem na cześć nowo wybranego Zarządu.

Niedziela 10 czerwca 2012 r.

Godz. 7.15-8.15 śniadanie w Domu Pracy Twórczej
Godz. 8.30 msza św. w kościele w Gołuchowie, tel. Parafii 62-7517080
Godz. 9.45-11.00 zwiedzanie Muzeum Leśnictwa „Owczarnia” w Gołuchowie.
Godz. 11.00 wyjazd do Śmiełowa 55 km, kierunek na Pleszew, Jarocin, Żerków, Śmiełów
Godz. 12.30-14.00 – zwiedzanie Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie, tel.62-7403164.
Godz. 14.00 – obiad w Śmiełowie w restauracji „Branka” u Wiesławy Hałajdy, tel.692-324-978, cena 18 zł, są pstrągi.
Po obiedzie Starosta rozwiąże VII Zjazd Rodowy Nałęczów.
Piękno pałaców i zamków ziemi kaliskiej powinno przynieść satysfakcję uczestnikom Zjazdu, niemniejszą niż podczas V Zjazdu w Szamotułach.
Dla osób chętnych może być brany pod uwagę dojazd do Pałacu w Gębicach, który do 1944r. był własnością rodziców b. Starosty S. Rostworowskiego, a obecnie jest pięknie prowadzonym ośrodkiem konferencyjno-wypoczynkowym (ok.60 km z noclegiem).
Zgłoszenia o udziale w Zjeździe Rodowym prosimy składać Stanisławowi Rostworowskiemu do 24 marca 2012 r., tak by w „Liście Okólnym” rozesłanym na Wielkanoc był ogólny obraz uczestnictwa i rozdziału miejsc w Ośrodku. Dla wielu osób podjęcie decyzji z tak wielkim wyprzedzeniem czasowym będzie niełatwe, ale trzeba to traktować jako deklarację chęci uczestnictwa, a konkrety będziemy z osobami zdeklarowanymi ustalali jeszcze w kontaktach osobistych w maju.

Adresy S. Rostworowskiego: 01-833 Warszawa, Daniłowskiego 16 m.12, tel. 22-8348096, 501-429-776, e-mail: stanisław.rostworowski@gmail.com


KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ OD MAJA 2011 R.

 1. Pani Anna Bernadzka przekazała b. staroście materiały archiwalne po naszym założycielu. Z datą 18 czerwca 1993 r. Wacław Idzikowski pisał: Nasze zebranie organizacyjne, pierwsze, pięciu Nałęczów w dniu 12 czerwca, sobota br. celem przedyskutowania projektu konstytucji, tj. statutu Koła Nałęczów, mogło odbyć się w Warszawie w mieszkaniu Państwa, dzięki dużej życzliwości Zacnych Współklejnotników Nałęczów-Rostworowskich. Było to tym ważniejsze, ponieważ miało miejsce po raz pierwszy w historii naszego Rodu i w historii Polski, jakie rozwijają się już ponad tysiąc lat. Było to więc posiedzenie inaugurujące zupełnie nowy okres w starych dziejach Nałęczów. Ówczesny pisarz rodowy Pan Wacław Idzikowski był zachwycony obecnością 5 żywych Nałęczów: Marii Dietlowej, Janusza Łączyńskiego, Mirosława Kęszyckiego, Stanisława Rostworowskiego i Tadeusza Topolskiego oraz zapewne Barbary Rostworowskiej, którzy zeszli się, by po raz pierwszy rozpatrywać projekt statutu Koła Nałęczów. Dziś Koło liczy około 100 członków, ma własną witrynę internetową, wydaje „List Okólny”, zorganizowało 6 Zjazdów Rodowych i wydało o nich książkę. Otóż – co znaczy upływ czasu!

 2. 25 X br. B. i S. Rostworowscy podejmowali w swym mieszkaniu w Warszawie przybyłych z Krakowa Państwa Krystynę i Tadeusza Gawareckich. Złożyli oni b. Staroście dwa pięknie oprawne i ilustrowane dzieła: „Historię Rodu Gawareckich Herbu Nałęcz z dewizą Iuste vivere patriamque amare (Żyć cnotliwie i kochać Ojczyznę)” Kraków 2010 oraz drugie „Historia Rodu Kossuthów /Kosutów/ herbu własnego”, Kraków 2010. Małżonkowie Autorzy kierowali się jedną wspólną myślą, że „Poznanie rodzinnych dziejów i odczuwanie wdzięczności dla ich twórców, jest cząstką narodowej kultury.” Stwierdzali oni też, że „podejmowanie decyzji na przyszłość musi nieustannie powracać do przeszłości.” Pan Tadeusz ród swój wyprowadza od Gaworka, żyjącego w czasach Bolesława Krzywoustego i mającego nadanie wsi Gawarec już w 1377 r. Przyjęcie tego przodka sprawia, że inny członek tego rodu oraz Koła Nałęczów profesor z Gdańska pisze się Gaworecki. Drugie dzieło powstało z intencją poszukiwania na Węgrzech i na Słowacji korzeni rodowych Pani Krystyny Gawareckiej z domu Kosut. Sławny ród bohatera narodowego z czasu Wiosny Ludów Lajosza Kossutha wywodził się z XII wieku, a zatem jest równie stary jak ród Gaworka. Prace Państwa Gawareckich mają podkład źródłowy, są prowadzone w oparciu o kwerendę w parafiach, a także sięgają do dokumentów znalezionych na Słowacji i na Węgrzech.

 3. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy przystąpiło do wydawania pisma „Dobrzyckie Studia Ziemiańskie”, którego częstotliwość ukazywania się na razie nie została określona. W pierwszym numerze tego pisma znalazł się artykuł Jakuba Staszaka pt. „Druh komendant. Zbigniew Ostroróg-Gorzeński jako organizator i dowódca w powstaniu wielkopolskim 1918-1919”. Ostrorogowie- Gorzeńscy są herbu Nałęcz. Wspomniany artykuł wskazuje na rys patriotyczny tej rodziny z linii wywodzącej się ze Śmiełowa, której przedstawiciele służyli w wojskach napoleońskich oraz brali czynny udział w powstaniu listopadowym.

    
  Dobrzyckie Studia Ziemiańskie Nr 1


 4. Miniony okres od maja po kres 2011 r. zapisał się kilku udanymi imprezami zorganizowanymi przez Zarząd Krajowy Koła Nałęczów. 22 maja członkowie Koła udali się do Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku pod Warszawą. Stawisko to dom pracy twórczej wielkiego pisarza, jakim był Jarosław Iwaszkiewicz. Panuje tu nastrój spotkań wielu sławnych ludzi, którzy ten dom odwiedzali.
  Zwiedzanie Muzeum w Stawisku, szczególnie dla tych, którzy osobiście znali pisarza, było dużym przeżyciem.
  Sezon jesienny rozpoczęliśmy 30 września bardzo udanym odczytem wspomnieniowym Pani Zofii z Bnińskich Cybulskiej. Choć tytuł prelekcji brzmiał „Moja młodość w Krakowie”, to jednak prelegentka wiele mówiła o Rybnej, gdzie spędziła nie tylko młodość ale i czas narzeczeński.
  Kolejna prelekcja 25 listopada również była głoszona przez Damę, Panią Joannę Uramowską, która przedstawiła sylwetkę księdza prałata Zygmunta Chełmickiego herbu Nałęcz. Odczyt ten wskazał na ogromną działalność społeczno-charytatywną, pisarską i w końcu polityczną tego kapłana, którego winniśmy zaliczać do grona najwybitniejszych członków naszego rodu.

  Fot. Tadeusz R. Topolski


  Fot. Tadeusz R. Topolski  
  Dwór w Stawisku


  Fot. Tadeusz R. Topolski


  Fot. Tadeusz R. Topolski  
  Nałęcze przed wejściem do Muzeum


  Fot. Tadeusz R. Topolski  
  Wnętrze dworu


  Fot. Tadeusz R. Topolski  
  Hall z klatką schodową


  Fot. Tadeusz R. Topolski  
  Sypialnia Pisarza


  Fot. Tadeusz R. Topolski  
  Gabinet Pisarza


  Fot. Tadeusz R. Topolski  
  Pokój stołowy


  Fot. Tadeusz R. Topolski  
  Zakończenie zwiedzania w miłym nastroju


 5. Wystawa „Bogu i Ojczyźnie-Rostworowscy”, której patronował Zarząd Krajowy Koła Nałęczów, okres letni i wczesnej jesieni spędziła na wsi w Dobrzycy pod Pleszewem, gdzie znajduje się Muzeum Ziemiaństwa. Natomiast 13 listopada, przy dość licznej obecności członków Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego odbył się jej wernisaż w domu Księży Chrystusowców w Poznaniu. Przemawiali ks. dr Paweł Melczewski, S. Rostworowski i dr Henryk Krzyżanowski, który ukazał sylwetki swoich wujów i braci -wybitnego zakonnika eremitę o. Piotra Rostworowskiego i piosenkarza Henryka Rostworowskiego. Podczas wystawy odbyła się także prezentacja właśnie wydanej w Gębicach książki autorstwa obecnego właściciela tamtejszego pałacu Bogusława Janika i spadkobiercy dawnych właścicieli Stanisława Jana Rostworowskiego. Książka ta, nosząca tytuł „Dzieje rodzin fundatorów Świętej Góry w Gostyniu”, m. in. zawiera na 250 stronach korespondencję gen. Stanisława Rostworowskiego herbu Nałęcz, będącą znakomitym źródłem historycznym. Książka wzbudziła już spore zainteresowanie w różnych środowiskach w kraju, a także we Włoszech i w Anglii. 6. W dokumentach Wacława Idzikowskiego znalazła się rozprawka wzywająca Koło Nałęczów do przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich zabytków z herbem Nałęcz, a więc pałaców mających na frontonie ten herb, kościołów, kaplic, grobowców lub innych przedmiotów, jak na przykład srebra herbowe, wazy, tace itp. Zadanie słusznie wskazane, lecz trzeba by znaleźć entuzjastę, które by je wykonał.

 7. Przebywający w listopadzie we Francji członek Zarządu Krajowego Tadeusz Romuald Topolski ponownie odwiedził słynne sanktuarium w Ars, gdzie św. Jan Vianney w XIX w. wysłuchujący spowiedzi grzeszników sprowadzał ich na właściwą drogę. Aby nie tracić kontaktów z rzeczywistością, z atmosfery świętości przeniósł się na sławny festiwal wina Beaujolais w stolicy tego okręgu winiarskiego Beaujeu, gdzie o północy w trzeci czwartek listopada, podczas wielkiej fety uczestniczył w pierwszym otwarciu tego trunku. Święto wina Beaujolais jest przykładem siły reklamy, jak marne wino można rozsławić na cały świat. I jak tu wierzyć maksymie „in vino veritas”?

  Fot. Tadeusz R. Topolski  
  Plac zgromadzeń poniżej świątyni


  Fot. Tadeusz R. Topolski  
  Malarska wizja św. Jana Vianneya


  Fot. Tadeusz R. Topolski  
  Dom Pielgrzyma przy Sanktuarium


  Fot. Tadeusz R. Topolski  
  Statua Matki Bożej


  Fot. Tadeusz R. Topolski  
  Krzyż wotywny na placu przy świątyni


  Fot. Tadeusz R. Topolski  
  Ulica prowadząca do Sanktuarium


  Fot. Tadeusz R. Topolski  
  Muzeum biograficzne Świętego


  Fot. Tadeusz R. Topolski  
  Jesienny dzień w Ars


  Fot. Tadeusz R. Topolski  
  Pola wokół Ars


  Fot. Tadeusz R. Topolski  
  Jesień w Ars
  Festiwal wina Beaujolais:

  Fot. Jan Topolski  
  Formuje się pochód


  Fot. Jan Topolski  
  Na czele kroczy orkiestra...


  Fot. Jan Topolski  
  ...dalej przebierańcy na szczudłach


  Fot. Jan Topolski  
  Szeroki uśmiech miss Beaujolais


  Fot. Jan Topolski  
  Zbliża się północ, festiwal czas zacząć


  Fot. Jan Topolski  
  Beaujolais nouveau już jest...


  Fot. Jan Topolski  
  ...i leje się strumieniami


  Fot. Jan Topolski  
  Można wznieść toast!


 8. Na odległe już dziś Święta Wielkanocne bardzo miłe życzenia przesłali nam Jolanta z Malinowskich i Mirosław Bednarscy, wyrażając zarazem uznanie dla organizowanych przez nas spotkań, Anna i Ludwik Chełmiccy oraz Czętochowianie Irena i Janusz Chełmiccy, Krystyna i Tadeusz Gawareccy z Krakowa, Krzysztof Gostomski z Paryża, Beata i Stanisław Górscy z apostołami synami Piotrem i Pawłem z Wałcza, Maria i Józef Kęszyccy z Kalisza, Lucyna i Adam Koczanowscy z Krzeszowic, Krystyna, Andrzej i Anna z wierszykiem „Kiedy Wielka Noc nastanie/ Życzę Wam na Zmartwychwstanie/ Dużo szczęścia i radości /Która niechaj zawsze gości/ W dobrym sercu…”, Zofia i Grzegorz Lipczyńscy z Poznania, Michał P. Moszczyński, Zofia Nałęcz- Sadowska, Aneta i Kamil Ostrorogowie z Częstochowy, Katarzyna Ostroróg-Górzyńska, która życzyła nam pogody Ducha, Mieczysław Ptaśnik, Pawłowie Rostworowscy z Rodziną z Krakowa oraz tak żywo nas wspierająca w poszukiwaniu miejsca na Zjazd Rodowy Rodzina Sitnickich z Pleszewa, Jerzy Stępniewicz z Gdańska, Kazimierzostwo Wosiowie przebywający wówczas w sanatorium w Iwoniczu. Za wszystkie te życzenia świadczące o naszej więzi rodzinnej, rodowej najserdeczniej dziękujemy. Życzenia nadsyłane wspólnie przez Małżonków, a nawet Dzieci świadczą o tym, że już trochę zagościliśmy w sercach i ogniskach rodzinnych.             A teraz my, Starosta z Zarządem Krajowym i Przewodniczący Rady Nałęczów składamy Wam wszystkim Drogim Nałęczom, Współklejnotnikom, najserdeczniejsze życzenia, by ze Żłóbka Betlejemskiego szły na Was promienie zdrowia, radości, a także wiary, nadziei i miłości.

Z zawołaniem Pomłość
                                     Starosta Ignacy Sitnicki
               i Przewodniczący Stanisław Rostworowski
Początek