Na Boże Narodzenie 2013 roku

Nalencianum res est

NR 2/90
Rok LVIII
Grudzień 2013


     Szanowni Drodzy Nałęcze w kraju i w świecie !

     WZYWAMY WAS NA VIII ZJAZD RODOWY DO WILGI POD WARSZAWĄ W POW. GARWOLIŃSKIM. WZYWAJĄ WAS STAROSTA KOŁA IGNACY SITNICKI, PRZEWODNICZĄCY RADY NAŁĘCZÓW STANISŁAW ROSTWOROWSKI I ZARZĄD KRAJOWY KOŁA NAŁĘCZÓW. VIII ZJAZD RODOWY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH OD 1 DO 4 MAJA 2014 ROKU.

     Zapraszamy wszystkich do przybycia na godz. 12,00 dnia 1 maja 2014 roku do Ośrodka Politechniki Warszawskiej w Wildze ul. Wiewiórek 6. Dojazd z Warszawy trasą 801 Wałem Miedzeszyńskim na Karczew, Dziecinów, Sobienie, na odcinku 54 km, skręt w prawo na Osiedle Wilga. Są też autobusy, które odchodzą z ul. Lubelskiej, podajemy naturalnie orientacyjne dane, bo mogą nastąpić zmiany: Warszawa-Wilga, PKS 10.45-12.02 i 11.45-13.14.
Osoby spoza Warszawy proszone są o skontaktowanie się z S. Rostworowskim, celem umówienia się z którymś z naszych członków, który mógłby samochodem dowieźć do Wilgi. Adres spotkania — Politechnika Warszawska Ośrodek Wypoczynkowy, 08-470 Wilga, tel. 25-685-30-17, mail - wilgapw@neostrada.pl, kierownik Ośrodka Maria Piłka. Miejsce rejestracji - po przekroczeniu bramy domek po lewej stronie. Potem przejście do rejonu III, w którym jest 60 miejsc do wynajęcia w domkach, mających po dwa pokoje dwuosobowe. Samochodem można objechać rejon II i zatrzymać się przed bramką prowadząca do rejonu III. Koszt noclegu od osoby 44 zł, koszt obiadu 23 zł, śniadania i kolacji po 11,50, tzn. dzienne wyżywienia 46 zł. Dnia 3 maja wystawna kolacja w cenie 35 zł od osoby. UWAGA: w Zjeździe Rodowym mogą uczestniczyć na pełnych prawach nie tylko członkowie Koła Nałęczów, ale także zaproszeni goście oraz wszystkie osoby z urodzenia pieczętujące się herbem Nałęcz, a także dzieci Dam, które pieczętowały się herbem Nałęcz. Ze względu na uroczystość uczczenia założyciela Ośrodka Klimatyczno-Wypoczynkowego Wilga, szczególnie serdecznie zapraszamy członków Rodziny Rostworowskich herbu Nałęcz.

PROGRAM VIII ZJAZDU RODOWEGO

1 maja 2014 czwartek
Godz. 12.00 - przybycie i rejestracja uczestników Zjazdu
Godz.13.00-14.00 - obiad w restauracji naprzeciw miejsca rejestracji.
Godz. 14.00 do 16.45 - wycieczka samochodowa po Wildze pod przewodnictwem Państwa Rowińskich.
Rzut oka na zabudowania podworskie dawnego majątku Rostworowskich.
Dotarcie do Wisły w miejscu, gdzie w 1944 r. rzeka była forsowana przez I Dywizję WP.
Godz. 17.00 przybycie pod obelisk wniesiony dla uczczenia Stanisława-Kostki Rostworowskiego i jego żony Marii Ludwiki z Broel-Platerów, twórców i założycieli w 1929r. Osiedla Klimatyczno-Wypoczynkowego w Wildze. Uroczystość odsłonięcia obelisku z udziałem Władz Gminy Wilga oraz córki założycieli Elżbiety z Rostworowskich Dembińskiej, a także poświęcenia go przez duchownego pracującego w pobliskiej kaplicy.
Godz. 19.00 - kolacja w restauracji
Godz. 20.00 - spotkanie w sali restauracyjnej z mgr Zbigniewem Węgrzynkiem, przewodniczącym Rady Gminnej i prezesem Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego nt. rozwoju Osiedla i prowadzonej w nim pracy kulturalnej.

2 maja 2014 r. piątek
Godz. 8.00 - 9.00 - śniadanie w sali restauracyjnej
Godz. 9.15 wyjazd do spółdzielni sadowniczej Wil Sad sp. z o.o. Szymona Koca, gdzie zobaczymy w pełni nowoczesną sortownię jabłek na eksport. (kraje Europy, Arabia Saudyjska). Skala produkcji eksportowej jabłek, na ogół nieznana przeciętnemu Polakowi, jest zjawiskiem nowym w naszym kraju, który jest l w Europie i 3 w świecie producentem jabłek.
Godz. 11.00 - wyjazd do Czerska stolicy ziemi czerskiej, by zobaczyć odbudowujący się Zamek Czerski - około 32 km. Obiad na tle zamówień z karty w nowo powstałej restauracji w rejonie Czerska.
Godz. 19.00 powrót do Wilgi i kolacja w restauracji, po kolacji spacery po Osiedlu Wilga.

3 maja 2014 r. sobota
Godz.8.00 - 9.00 śniadanie w restauracji.
Godz. 9.15 — wyjazd do Maciejowic — trasa 23 km - zwiedzanie Muzeum im. Tadeusza Kościuszki i bitwy maciejowickiej na Rynku 2 oraz pałacu Zamoyskich w Podzamczu, miejscu, z którego dowodził Kościuszko.
Godz. 11.30 - wyjazd do Stężycy - 28 km - miasto korony królewskiej, w której jest gotycki kościół pod wezw. Św. Marcina, powstały w 1434 - potem w 1532 r. przebudowywany.
Godz. 12.45 wyjazd do Dęblina — 7 km. W Dęblinie zwiedzenie Muzeum Sił Powietrznych przy ul Dywizjonu 303 12, otwarte w godz. 9.00-17.00. Po zwiedzeniu muzeum obiad w Dęblinie, zamówienia z karty.
Powrót do Wilgi - trasa 58 km na godz. 19.00.
Godz. 19.00 w restauracji w Wildze uroczysta kolacja, po czym wieczór towarzyski - śpiewy i tańce.

4 maja 2014 r. niedziela
Godz. 7.30-8.30 - śniadanie w restauracji
Godz. 8.40 wyjazd do Mariańskiego Porzecza - trasa 4 km, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej - zadziwiająca, największa w Polsce drewniana świątynia barokowa, powstała w 1776 r. W Sanktuarium zamówiona jest Msza św. o godz. 9.00 w intencji członków Koła Nałęczów. Po Mszy św. Starosta Koła spełni akt rozwiązania VIII Zjazdu Rodowego Nałęczów.

Taki właśnie program VIII Rodowego Zjazdu Nałęczów został w dniu 5 grudnia 2013 r. zatwierdzony podczas zebrania dostojnych członków Koła w Warszawie. Jego ważnym wyróżnikiem jest to, że zakłada, że Zjazd będzie trwał trzy pełne dni i rozwiązany zostanie w czwartym dniu pobytu w Wildze. Właśnie nieco dłuższy czasowo Zjazd pozwoli nam poznać uroki i tajemnice tego nadwiślańskiego kraju, znajdującego się w centrum Polski, a jednak mało znanego. Program Zjazdu jest bogaty i tak ułożony, że każdy dzień powinien przynosić nowe interesujące przeżycia, których obraz potem wraca we snach. Dlatego ważne byłoby aby uczestnicy nie dążyli do skrócenia pobytu, bo wynieśliby wtedy jakiś przecięty, kurtyzowany obraz tego, co miało być ich przeżyciem.

Uczestnictwo w Zjeździe proszę zgłaszać S. Rostworowskiemu, 01-883 Warszawa, Daniłowskiego 16 m. 12, tel. 22-8348096, kom. 501-429-776, mail - stanislaw.rostworowski@ gmail.com — do 15 marca 2014 roku.


WYDARZENIA DUŻE I MAŁE

Do wydarzeń mniejszych, wynikających z normalnej pracy Zarządu Krajowego Koła należą organizowane co dwa miesiące spotkania odczytowe i wycieczki. Od czasu Świąt Wielkanocnych odbyły się takie spotkania:

17 maja - odczyt dr Tomasza Osińskiego z Lublina nt.”Państwowe Nieruchomości Ziemskie - rozkwit i prześladowania twórców”. Odczyt przypomniał dzieje Grupy Witolda Maringe'a, to jest fachowych ziemian rolników, którzy zaangażowali się w rozwój nieruchomości ziemskich, położonych głównie na Ziemiach Zachodnich i po dokonaniu bardzo wielu trudnych prac, zostali aresztowani i skazani na wieloletnie więzienia.

7 września - nie był to odczyt lecz wycieczka do Pułtuska: zwiedzania Zamku Biskupów, dziś Polonii, picie napojów pod baldachimami nad Notecią i wreszcie wspaniała wędrówka dwoma gondolami po Noteci, wśród zrywającego się z wody dzikiego ptactwa, przy przepięknej pogodzie, naprawdę radosna, naprawdę wspaniała podróż po polskiej rzece.


Pułtusk 7.IX.2013r. - od lewej: Morawska, Edward Morawski, Mirosław Bednarski, Stanisław Rostworowski, Anna Chełmicka,
Ewa Okrasso, NN, NN, NN, Barbara Rostworowska, Janusz i Wanda Łączyńscy,
Ludwik Chełmicki, Morawscy z dziećmi, Małgorzata Morawska.Spływ gondolami Narwią - 7.IX.2013r. - Barbara i Stanisław Rostworowscy,
Małgorzata i Edward Morawscy, Janusz Łączyński.Jedziemy gondolą - w tle Stanisław Rostworowski,
Małgorzata i Edward Morawscy - Pułtusk 7.IX.2013.Pułtusk 7.IX.2013.


5 grudnia - prelekcja prof. dr hab. Mariana Marka Drozdowskiego nt: „Dr Józef Garliński wybitny emigracyjny historyk Polskiego Państwa Podziemnego”. Spotkanie z prof. Drozdowskim, znakomitym historykiem i świetnym mówcą, można zaliczyć do kategorii dużych wydarzeń. Przypomniał on sylwetkę autora „Oświęcimia walczącego" dr Garlińskiego, ale powiedział też wiele ciekawych rzeczy o Polskim Państwie Podziemnym. Jego kolejne Rady Polityczne były tworzone przez cztery partie polityczne opozycyjne do sanacji z okresu przedwrześniowego, natomiast ZWZ-AK były tworzone przez oficerów i podoficerów wojska, dla którego autorytetami moralnymi byli marszałkowie Piłsudski i Rydz-Śmigły. Stąd też wojsko starało się zawsze działać tak, by zachować niezależność od czynnika politycznego.

17 września w kościele pod wezwaniem Wniebowstąpienia NMP w Milejowie pod Lublinem wmurowana została tablica ku czci tych, co oddali życie za Ojczyznę w czasie II wojny światowej. Na tablicy widniały nazwiska: ppor. Augusta Moszyńskiego, z 2 pułku ułanów, zamordowanego w 1940 r. w Charkowie, ppor. Jana Marii Rostworowskiego, zrzutka cichociemnego, oficera ofensywnego wywiadu AK na teren Niemiec, uwięzionego i zamordowanego w Gross Rosen, kaprala AK Jana Walczaka, kwatermistrza rejonu Milejów- Biskupice, aresztowanego przez sowietów i w styczniu 1945 r. wywiezionego do łagru Połowince, gdzie zmarł. Odsłonięcie tablicy poprzedziła Msza św., odprawiona przez ks. kan. Andrzeja Juśko, w której to uczestniczyła licznie młodzież szkolna i aktywiści samorządowi z Milejowa. Samego aktu odsłonięcia tablicy dokonali: Anna Bernadzka, córka Augusta Moszyńskiego, Elżbieta z Rostworowskich Dembińska, bratanica Jana Marii Rostworowskiego i Feliks Walczak, krewny Jana Walczaka. Wspomnieć trzeba, że August Moszyński, przedwojenny rządca w Milejowie, był herbu Nałęcz, a jego córka Anna jeszcze niedawno była aktywnym członkiem naszego Koła Nałęczów. Jan Maria Rostworowski, ur. w Milejowie, również herbu Nałęcz, przed wojną był utalentowanym dziennikarzem, korespondentem „Kuriera Warszawskiego” w Rzymie. Jan Walczak odkupił od właściciela majątku ziemskiego w Milejowie działkę, wybudował na niej dom i zamieszkał w nim z rodziną dopiero w 1940 r. Społeczeństwo Milejowa postanowiło uczcić ich pamięć jako synów ziemi milejowskiej, którzy nie oszczędzili ofiary życia dla sprawy ojczyzny. Po Mszy św. wszyscy przeszli do budynku Zespołu Szkół, przed którym na koniach paradowali dwaj jeźdźcy w mundurach ułanów 2 pułku strzelców konnych, który przed wojną stacjonował w Hrubieszowie. W sali gimnastycznej Zespołu Szkół odbyła się świetnie odegrana przez uczniów inscenizacja przesłuchań oficerów polskich przez funkcjonariuszy NKWD, które ostatecznie doprowadziły do wydania na nich wyroku śmierci. Inscenizację tę reżyserował prof. historii Kazimierz Woś. Sama uroczystość miała głęboki wyraz patriotyczny i uwieczniła na murach kościoła w Milejowie nazwiska dwóch Nałęczów.


Tablica w Kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP
w Milejowie pod Lublinem.Tablica umieszczona 17.IX.2013r. w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Milejowie pod Lublinem.Poczty Sztandarowe z Zespołu Szkół w Milejowie.
Uroczystość z dn. 17.IX.2013r.17.IX.2013r. - Od lewej: Wojciech Krzysztof Rostworowski, Elżbieta Rostworowska-Dembińska, Stanisław Jan Rostworowski,
Anna Moszyńska-Bernadzka, córka Augusta, Magdalena Osuchowska, Przemysław Kusiak -
w Zespole Szkół w Milejowie.Magdalena Osuchowska, Przemysław Kusiak.Gablota Bohaterów w Zespole Szkół w Milejowie.Scena przesłuchania oficera polskiego przez oficera NKWD w Kozielsku.
Zespół Szkół w Milejowie, reżyseria prof. Kazimierz Woś.Aktorzy odgrywający sceny ze spektaklu o przesłuchaniach oficerów polskich przez NKWD w Kozielsku.
Zespół Szkół w Milejowie - 2013r.Obraz Matki Boskiej Kozielskiej.Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Milejowie pod Lublinem.
10 października starosta Koła Ignacy Sitnicki i przewodniczący Rady Nałęczów Stanisław Rostworowski udali się do Wilgi, gdzie byli podejmowani przez Aleksandra Rowińskiego literata i działacza społecznego oraz przewodniczącego Rady Gminy mgr. Zbigniewa Węgrzynka. Z nimi, wiezieni samochodem znakomicie prowadzonym przez Panią Rowińską, odwiedzili Dworek Leśny w Podlężu, miejsce przeprawy I Armii WP przez Wisłę, światowej sławy sortownię jabłek, ośrodek Politechniki Warszawskiej, Sanktuarium Matki Boskiej w Mariańskim Porzeczu, wszystko po to, by przygotować program VIII Zjazdu Rodowego w Wildze. Swą nadzwyczajną mobilność, gdyż jeszcze przecież złożyli wizytę wójtowi Wilgi i byli na miejscu, gdzie ma być wzniesiony pomnik, zawdzięczali czynnej pomocy Państwa Rowińskich, za co się im należą serdeczne dzięki.

5 grudnia Zarząd Krajowy Koła Nałęczów skierował pismo do Przewodniczącego Gminy Wilga mgr Zbigniewa Węgrzynka z prośbą, by Rada Gminy podjęła uchwałę o wzniesieniu obelisku czczącego pamięć założycieli Osiedla Klimatyczno-Wypoczynkowego w Wildze, którymi w 1929 r. byli małżonkowie Stanisław Kostka Rostworowski i Maria Ludwika z Broel-Platerów Rostworowska, ostatni właściciele majątku ziemskiego w Wildze.

Informacje: Składki członkowskie prosimy wpłacać w minimalnym wymiarze 15 zł rocznie na adres Pana Skarbnika: Mirosław Kęszycki, 03-150 Warszawa, ul. Ciechanowska 3

Życzenia

W imieniu władz Koła Nałęczów najserdeczniej dziękuję za otrzymane w dniach Zmartwychwstania Pańskiego życzenia od Jolanty i Mirosława Bednarskich, którzy pisali nam jak to pracują, by przygotować godnie 50-cie swojej szkoły, od Ani i Ludwika Chełmickich, którzy życzyli nam Wesołego Alleluja oraz wielu łask Bożych, od Ireny, Blanki i Janusza Chełmickich z Częstochowy, od Krystyny i Tadeusza Gawareckich z Krakowa, którzy na nasze ręce przekazywali życzenia dla Wszystkich z Koła Nałęczów, od Beaty i Stasia Górskich z Wałcza z synami Piotrem i Pawłem, od Marii i Józefa Kęszyckich z Kalisza, od Mirosława Kęszyckiego telefonem, od Krystyny, Andrzeja i Anny Kobierzyckich z wierszem Kazimiery Iłłakowiczówny, że „Pan Jezus wstał z grobu bardzo rano obudzony", od Lucyny i Adama Koczanowskich z Krakowa, od Zofii i Grzegorza Lipczyńskich z Poznania, od Michała Piotra Moszczyńskiego z Warszawy, od Anety i Kamila Ostrorogów z dziećmi z Częstochowy, od Mieczysława Ptaśnika z Warszawy, od Rodziny Sitnickich z Pleszewa i Kowalewa, od Jerzego Stępniewicza z Gdańska — kochani jesteście, że o nas pamiętacie, dziękujemy.

Wam i wszystkim Nałęczom w Polsce i na świecie życzymy tego, by Gwiazdka Betlejemska prowadziła ich do zdrowia, szczęścia, miłości najbliższych i by Dobry Bóg roztaczał nad Nimi Swoją opiekę.


Z zawołaniem Pomłość Starosta Ignacy Sitnicki i Przewodniczący Rady Nałęczów Stanisław RostworowskiPoczątek


Aneks do Listu Okólnego nr 2/90

Mijający rok obfitował w okrągłe rocznice historyczne, których nie sposób nie zauważyć z uwagi na ich znaczenie w naszych dziejach. I tak ...

600 lat temu 2 października 1413 roku na mocy zawiązanej Unii Horodelskiej wprowadzono wspólne sejmy i zjazdy polsko-litewskie, zreformowano na wzór polski urzędy na Litwie, litewską szlachtę katolicką zrównano z polskimi rodami herbowymi, do których adoptowano 47 rodzin bojarów litewskich, m.in. do herbu Nałęcz, reprezentowanego przez Sędziwoja z Ostroroga i Mikołaja z Czarnkowa został przyjęty bojar litewski Koczan.
Unia Horodelska była aktem wielkiej wagi w dziejach obu narodów.


Akt Unii Horodelskiej - zdjęcie ze strony "www.trybunal.gov.pl".

330 lat temu 12 września 1683 roku polska skrzydlata jazda pod wodzą króla Jana III Sobieskiego rozbiła siły tureckie wezyra Kara Mustafy oblegające Wiedeń. Wiktoria wiedeńska powstrzymała ekspansję islamu w Europie i ocaliła, niekoniecznie potrzebnie, monarchię Habsburgów.


Obraz "Sobieski pod Wiedniem"

200 lat temu 19 października 1813 roku w czasie bitwy pod Lipskiem zginął w nurtach Elstery, osłaniając odwrót Napoleona, książę Józef Poniatowski, Naczelny Wódz Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego. Został postrzelony przez francuskich sojuszników z drugiego brzegu rzeki (francuscy historycy przyznali to dopiero w 2005 roku).


Rycina przedstawiająca moment śmierci księcia Józefa Poniatowskiego.

150 lat temu 22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się powstanie wywołane narastającym terrorem rosyjskiego zaborcy. Zryw narodowy znany jako Powstanie Styczniowe zakończył się klęską. Rosjanie, którzy chyba nigdy nie znali pojęcia honoru, zastosowali bezprzykładny odwet na ludności polskiej i wymordowali, zesłali na Sybir, pozbawili majątków dziesiątki tysięcy Polaków.


Artur Grottger, Cykl "Polonia", IV. Bitwa , foto: Wikipedia/domena publiczna.

70 lat temu 11 lipca 1943 roku w niedzielę, ukraińscy bandyci z Ukraińskiej Powstańczej Armii OUN-UPA dokonali zorganizowanej ludobójczej rzezi ludności polskiej na Wołyniu, jednocześnie w 99 miejscowościach. Mordów dokonywano w niewyobrażalnie bestialski sposób na społecznościach zgromadzonych w kościołach na mszach św. Tego dnia i w następnych dniach lipca zginęło z rąk ukraińskich bandytów 11 tysięcy Polaków.
Zbrodniarze Bandera i Szuchewycz mają na Ukrainie pomniki i są czczeni jako bohaterowie.


Okładka książki Joanny Wieliczka-Szarkowej.


  
Pogrzeb ofiar ukraińskich nacjonalistów w Użyńcu (pow. Dubno).
(fot. ze zbiorów E. i W. Siemaszków)
  
Lipniki, gm. Berezne. Polacy zamordowani przez UPA 26 marca 1943 roku.
(fot. ze zbiorów E. i W. Siemaszków)


Z rodowym zawołaniem Pomłość
Tadeusz R. Topolski


Początek