Na Wielkanoc 2014 roku

Nalencianum res est

NR 1/91
Rok LIX
Kwiecień 2014


     SZANOWNI I DRODZY NAŁĘCZE W KRAJU I W ŚWIECIE !

     Otóż już w 10 dni po Świętach jesteście zwołani do uczestnictwa w VIII ZJEŹDZIE RODOWYM NAŁĘCZÓW w Wildze na dni 1 do 4 maja 2014 roku. Zjazd ten, jak żaden inny dotychczas, będzie związany z dużym, można by powiedzieć ogromnym wydarzeniem wzniesienia pomnika Stanisława Kostki Rostworowskiego herbu Nałęcz dla przypomnienia jego zasług jako założyciela Ośrodka Klimatyczno-Wypoczynkowego w Wildze. Dotychczasowe zjazdy nasze zostawiały może dobrą pamięć wśród mieszkańców odwiedzonej miejscowości, ale nigdy dotąd nie pozostawiły po sobie trwałego monumentu w postaci tablicy lub wzniesionego pomnika. Teraz już zawsze będziemy wiedzieli, że Wilga, tak często nawiedzana przez warszawiaków miejscowość wypoczynkowa, jest związana z historią Rodu Nałęczów. W tych dniach do Wilgi przywożony jest wielki kamień, na którym będą wypisane nazwiska założycieli Osiedla: Stanisław Kostka i Maria Ludwika z Broel-Platerów Rostworowscy, architekci Andrzej Boni i Tadeusz Nowakowski, którzy rozplanowali Osiedle oraz fundatorzy pomnika Fundacja „Ostoja przy Wiśle” i Urząd Gminy Wilga. Przy pomniku jest przeznaczone miejsce na trzy tablice, których treść może być przedmiotem naszych postulatów. Na jednej z nich ma być umieszczony herb Nałęcz.
W naszych czasach wektorem rozwojowym ziem Mazowsza stał się przebieg dróg szybkiego ruchu samochodowego. I z Warszawy droga taka poszła na Kołbiel. Garwolin, Ryki, prowadząc do Lublina. Pomiędzy nią a Wisłą znalazł się duży teren ziem peryferyjnych. A przecież z Warszawy przez Karczew, Wilgę, Maciejowice, Stężycę, Dęblin do Puław biegnie wzdłuż Wisły druga droga, krajobrazowo znacznie ciekawsza, lecz pozbawiona priorytetu komunikacyjnego. I właśnie miejscowości przy niej leżące są historycznie ważne: Maciejowice z mauzoleum Zamoyskich na cmentarzu, z parafią, w której proboszczem był ks. Grzegorz Piramowicz, założyciel Komisji Edukacji Narodowej, a dalej Stężyca, w której po ucieczce z Polski Henryka Walezego zebrał się sejm, by wybrać króla Stefana Batorego.
I do tej ziemi „peryferyjnej”, części powiatu garwolińskiego, przybędziemy. Program Zjazdu jest nadzwyczaj interesujący i przybliży nam poznanie południowego Mazowsza, które turystycznie jest na ogół pomijane.
Dla przypomnienia podajemy program VIII Zjazdu Rodowego, dla którego punktem zbornym jest Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki Warszawskiej w Wildze przy ul. Wiewiórek 6.

PROGRAM VIII ZJAZDU RODOWEGO

1 maja 2014 czwartek
Godz. 12.00 – przybycie do Ośrodka i rejestracja swego pobytu w domku znajdującym się po lewej stronie od wejścia na teren Ośrodka. Potem przejście lub przejazd do przyznanego sobie domku, który będzie się znajdował w III rejonie Osiedla i zajęcie w nim miejsca na zamieszkanie.
Godz. 13.00-14.00 – obiad w restauracji naprzeciw miejsca rejestracji.
Godz. 14.00 do 16.15 – wycieczka samochodowa po Wildze pod przewodnictwem naszych przyjaciół Państwa Rowińskich, mieszkańców Wilgi.
Rzut oka na zabudowanie podworskie dawnego majątku Rostworowskich;
Dotarcie do Wisły w miejscu, gdzie w 1944 r. rzeka była forsowana przez I Dywizję WP;
Godz. 17.00 przybycie pod Pomnik wzniesiony dla uczczenia założycieli Osiedla. Odsłonięcia Pomnika dokona przedstawiciel Urzędu Gminy Wilga oraz przedstawiciel rodziny Rostworowskich. Toczyły się rozmowy na temat przyjazdu z Kanady znanego reżysera filmów katolickich Andrzeja Rostworowskiego, syna Stanisława Kostki, urodzonego w Wildze, ale już wiadomo, że zdrowie mu na tę podróż nie pozwala. Ale prawdopodobnie przybędzie jego córka Marika Rostworowska Chalier.
Po akcie odsłonięcia Pomnika odbędzie się jego poświęcenie przez proboszcza parafii w Wildze.
Godz. 19.00 - kolacja w restauracji Ośrodka, z udziałem kilkunastu ważkich osobistości ze środowiska mieszkańców Wilgi.
Godz. 20.00 spotkanie w sali restauracyjnej z mgr Zbigniewem Węgrzynkiem, przewodniczącym Rady Gminnej oraz prezesem Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego nt. Rozwoju Osiedla Wilga i prowadzonej w nim pracy kulturalnej.

2 maja 2014 r. piątek
Godz. 8.00-9.00 – śniadanie w sali restauracyjnej;
Godz.9.15 wyjazd do Spółdzielni Sadowniczej Wil Sad Szymona Koca, gdzie zwiedzać będziemy w pełni nowoczesną sortownię jabłek na eksport (kraje Europy, Arabia Saudyjska). Warto wspomnieć, że w Europie jesteśmy pierwszym producentem jabłek, w świecie trzecim.
Godz. 11.00 – wyjazd do Czerska, stolicy ziemi czerskiej, by zobaczyć odbudowujący się zamek czerski. Trasa ok. 32 km ( mogą być korki z powodu przejazdu tirów). Obiad w Karolinie pod Czerskim w restauracji „Złote Runo”
Godz. 19.00 – powrót do Wilgi i kolacja w restauracji Osiedla. Po kolacji spotkanie towarzyskie, podczas którego być może będzie można zorganizować pokaz niektórych filmów Andrzeja Rostworowskiego, który poprowadziłaby Marika Rostworowska, lektorka tych filmów.

3 maja 2014 r. sobota, ale dzień świąteczny.
Godz. 7.30-8.30 – śniadanie w restauracji
Godz. 8.40 wyjazd do Mariańskiego Porzecza – trasa 4 km, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej – zadziwiająca, największa w Polsce drewniana świątynia barokowa powstała w 1776 roku. W Sanktuarium zamówiona jest Msza św. o godz. 9.00 w intencji członków Koła Nałęczów.
Godz. 9.50 wyjazd do Maciejowic – trasa 23 km – zwiedzanie Muzeum Tadeusza Kościuszki i bitwy maciejowickiej na Rynku 2 oraz Mauzoleum Zamoyskich na miejscowym cmentarzu.
Godz. 12.00 – wyjazd do Stężycy – 28 km. – miasto korony królewskiej, w którym jest gotycki kościół pod wezwaniem św. Marcina, powstały w 1434 r., potem w 1532 r. przebudowany.
Godz. 13.20 wyjazd do Dęblina – 7 km. W Dęblinie zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych przy ul. Dywizjony 303 12, które jest otwarte do godz. 17.00.
Po zwiedzeniu Muzeum przejazd na trasie 3 km do Restauracji „Nad Wisłą” – kierunek na twierdzę dęblińską i Kozienice.
Po obiedzie powrót do Wilgi na trasie 58 km.
Godz. 19.00 w restauracji w Osiedlu uroczysta kolacja, po czym wieczór towarzyski – śpiewy i tańce.

4 maja 2014 r. niedziela
Godz. 7.30-8.30 śniadanie w restauracji, po czym uroczyste rozwiązanie VIII Zjazdu Rodowego przez Starostę Koła Nałęczów.
Chętni mogą uczestniczyć we Mszy św. w Mariańskim Porzeczu o godz. 9.00, pozostali pewno będą odjeżdżali w stronę domu.
Uczestnictwo w Zjeździe zgłosiło ponad 50 osób, dla których dołączamy informację, że jest dla nich zarezerwowany domek w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Wildze. Przewidywany jest przyjazd członka zagranicznego naszego Stowarzyszenia Pana Jana Małachowskiego z Małżonką z Londynu.
Stanisław Rostworowski będzie pośredniczył w zapewnieniu dojazdu do Wilgi osób nie dysponujących samochodem. Koszt pobytu na Zjeździe można szacować na kwotę 300 zł od osoby.

A zatem Do zobaczenia! Żeby nam się szczęściło z pogodą i uśmiechami na twarzy!

POMNIKI

Bogumił Linde pisał – „Pomnik to monument dla pamięci lub na pamiątkę wystawiony, pamiątka czegoś zachowana, wiekopomna”. Pomniki dzielą się na publiczne, ogólno dostępne i wewnętrzne, znajdujące się w kościołach, pałacach i muzeach. Wśród publicznych ważną grupę stanowią pomniki nabożne, w Polsce szczególnie liczne św. Jana Nepomucena, ale także św. Wojciecha, św. Floriana , no i naturalnie figury Matki Bożej oraz Chrystusa Frasobliwego. Wiele z nich znajduje się na cmentarzach. Inne znów pomniki dziękczynne na pamiątkę minionego morowego powietrza, głodu, pożaru, powodzi pochodzą z dawnych czasów. Swoiste curiosum stanowi „nagrobek gorzałki” w Krzeszowie pod Wadowicami. Gdy w 1844 r. włościanie wyrzekli się picia gorzałki, wznieśli tam pomnik, na 8-10 stóp wysoki z cegły, zakopali pod nim baryłkę gorzałki, na wierzchu natomiast umieścili wykute z kamienia flaszkę i kieliszek. Wśród świeckich najczęstsze były pomniki królów. Pierwszy publicznie wzniesiony dopiero w 1870 r. Kazimierza Wielkiego znajdował się w Bochni. Pomnik Jadwigi i Jagiełły z marmuru, dar Oskara Sosnowskiego, znajduje się na Plantach w Krakowie. W Kozienicach, z wierszami łacińskimi Krzyckiego, jest pomnik Zygmunta Starego, który tu się urodził, gdy jego ojciec Kazimierz Jagiellończyk opuścił Kraków, by uniknąć szerzącej się zarazy. Wiele pomników w Polsce i zagranicą miał Jan III Sobieski, m. in. na moście w Łazienkach w Warszawie. Kościół NMP i klasztor Brygidek w 1426 r. Władysław Jagiełło fundował w Lublinie na pamiątkę zwycięstwa pod Grunwaldem. Kościół św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży w Warszawie jest pomnikiem wdzięczności dla cara Aleksandra I za wskrzeszenie Królestwa Polskiego. Budowano też pomniki hetmanów: w latach 1755-1760 wzniesiony przez hetmana Jana Klemensa Branickiego pomnik Stefana Czarnieckiego w Tykocinie czy Stanisława Żółkiewskiego w Żółkwi z roku 1902. Osoby zasłużone dla nauki i kultury w Polsce czczono dopiero w XIX wieku. Najsłynniejszy to pomnik Mikołaja Kopernika według modelu Thorwaldsena z 1880 r. przed Pałacem Staszica w Warszawie. Do XIX- wiecznych pomników należą Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Sebastiana Klonowica w Sulmierzycach, ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, wiele pomników Mickiewicza, Chopina w Żelazowej Woli, Józefa Dietla w Szczawnicy, Aleksandra Fredry we Lwowie, Józefa Korzeniowskiego w Brodach. Wiele pomników znajdowało się na ziemiach polskich przejętych przez państwa ościenne. Dzieje ich opisał Zygmunt Gloger w „Encyklopedii staropolskiej”. O naszym pomniku w Wildze Gloger jeszcze nic nie napisał.

WYDARZENIA NIE NAJWAŻNIEJSZE, ALE DOSYĆ WAŻNE

17 stycznia 2014 r. w Warszawie miało miejsce spotkanie, które skupiło około 70 osób. Jego program przewidywał promocję książki pt. „Monografia rodziny Rostworowskich, lata 1386-2012”, wspomnienie jubileuszowe 80-tych urodzin Stanisława Jana Rostworowskiego oraz uroczystość opłatkową. Przebieg tego spotkania, które w opinii uczestników było miłe i udane, został zilustrowany opisem zamieszczonym na witrynie Koła Nałęczów w dziale „Wydarzenia”. Opisowi uroczystości towarzyszy bogaty serwis fotograficzny. W ogóle „Wydarzenia” są dość żywo redagowane i podają wiadomości godne tego, by się z nimi zapoznać. Na marginesie warto wspomnieć, że „Monografia rodziny Rostworowskich”, którą można nabyć pod adresem Koła za 150 zł (na dziś zostało już tylko 40 egz.), jest drugą z kolei monografią rodziny pieczętującej się herbem Nałęcz. Pierwszą opublikował w r. 1997 w Poznaniu Sławomir Leitgeber, pt.” Morawscy herbu Nałęcz I. 600 lat dziejów rodziny”. Morawscy pieczętują się herbem Nałęcz I, to jest starszym jego wizerunkiem, tzw. Nałęczem niezwiązanym. Pomiędzy obu monografiami istnieją dość poważne różnice. Leitgeber pierwsze VII pokoleń rodziny omawia na ośmiu stronach, w dalszym tekście nie daje bibliografii prac członków rodziny, ani też spisu publikacji im poświęconych. Niemniej jego praca jest bardzo użyteczna, bo klasyfikuje jedną z najliczniejszych obecnie rodzin szlacheckich.

Kolejne spotkanie 21 marca odbyło się również w Warszawie. Referat pt. „Nałęcze i Zarębowie o królobójstwie w Rogożnie:” wygłosił prof. dr hab. Janusz Bieniak, wybitny historyk mediewista. Na planszach wyświetlił drzewa genealogiczne Nałęczów, Zarębów, Piastów i książąt brandenburskich i przed słuchaczami wiódł proces dowodowy co do tego, kto mógł zamordować króla polskiego Przemysła II. Dzięki obranej formie prelekcji spotkanie było bardzo ciekawe.

Skarbnik Koronny Pan Mieczysław Kęszycki zwraca się z prośbą o wpłacanie składek, przesyłając pieniądze na Jego adres 03-150 Warszawa, ul. Ciechanowska 3. Składka roczna wynosi 15 zł, ale wpłaty mogą być wyższe. Wycofanie przekazów przez pocztę znacznie obniżyło wpływy składek członkowskich, co ujemnie rzutuje na możliwości płatnicze Koła.

Wszystkim Nałęczom, którzy przesłali nam życzenia bożonarodzeniowe najserdeczniej dziękujemy, a byli to: Jolanta i Mirosław Bednarscy, Anna i Ludwik Chełmiccy, Irena , Blanka i Janusz Chełmiccy, Krystyna i Tadeusz Gawareccy, Krzysztof Gostomski z Francji, Beata i Stanisław oraz Piotr i Paweł Górscy, Maria i Józef Kęszyccy, Lucyna i Adam Koczanowscy, Krzysztof Leżański, Zofia i Grzegorz Lipczyńscy, Cezary Lipka, Michał P. Moszczyński, Alicja i Jerzy Jan Nałęczowie, Aneta Ostroróg z Mikołajem, Luizą i Kasiną, Mieczysław Ludwik Ptaśnik, Rodzina Sitnickich z Pleszewa i Kowalewa, Jerzy Stępniewicz, Jolanta Karpińska Warzecha z rodziną, Kazimierz Woś z Milejowa.

Alleluja, Chrystus zmartwychwstał! Życzymy Wam, Drodzy, wiele dobrego!W porozumieniu ze Starostą Przewodniczący Rady Nałęczów Stanisław Rostworowski


Początek