Luty 2018 roku

Nalencianum res est


NR 1/97
Rok LXIII
Marzec 2017 - Luty 2018


     Drodzy Nałęcze

Szanowni Członkowie naszego Koła.
W imieniu Zarządu Koła bardzo dziękujemy za nadesłane życzenia z
okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia 2017 roku.
Naszym Członkom i ich Rodzinom w 2018 Roku
życzymy spełnienia wszelkich marzeń.
Zarząd Koła Nałęczów.


     Jubileusz

     Rok 2018 jest dla nas wyjątkowym rokiem związanym ze stuleciem odzyskania niepodległości. Prezydent Andrzej Duda w dniu urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, w grudniu 2017 roku, podczas Zgromadzenia Narodowego wygłosił orędzie, rozpoczynając obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
     Dla Polaków jest to jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów , walką i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków nasz kraj odzyskał suwerenność. Jesteśmy zobowiązani przez pamięć dla naszych rodziców, dziadków, pradziadków brać aktywny udział w wydarzeniach związanych z tym jubileuszem.
     11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę nad wojskiem i ten dzień przyjmuje się jako datę świętowania odzyskania niepodległości, chociaż Rada Regencyjna rozwiązała się a Józef Piłsudski ogłosił się naczelnikiem państwa dopiero 14 listopada 1918 roku.

     Kilka słów o historii poprzedzającej wydarzenia z 11 listopada 1918 roku.

     Trwa I wojna światowa. Powstaje Rada Regencyjna. Nasuwają się pytania jaka była jej rola w tworzeniu struktur państwowości polskiej.
     Uroczyste objęcie władzy przez Radę Regencyjną odbyło się 27 października 1917 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Ceremonia odbywała się w sali kolumnowej, a jej program dopracowany był do najmniejszego szczegółu. Gdy główni bohaterowie tego wydarzenia, trzej Regenci: Józef hr. Ostrowski, arcybiskup Aleksander Kakowski. książę Zdzisław Lubomirski, oraz dwaj Generał- Gubernatorowie weszli jednocześnie do sali, niemiecki przedstawiciel władzy Hans Hartwig von Beseler odczytał decyzję Cesarza Niemieckiego o wprowadzeniu Rady Regencyjnej. To samo uczynił austriacki zwierzchnik władz - gen. Stanisław hr. Szeptycki ( w języku polskim) w imieniu swojego monarchy. Jeden z regentów, Józef Ostrowski odczytał po polsku oświadczenie Rady Regencyjnej do obu Generał- Gubernatorów, które w języku niemieckim powtórzył szef gabinetu cywilnego Rady Regencyjnej ks. prałat Zygmunt Chełmicki. W oświadczeniu tym znalazły się słowa o zamierzeniu poprowadzenia narodu ku jego państwowej niepodległości na podstawie aktów z 5 listopada 1916 roku i 12 września 1917 roku. Następnie na dziedzińcu zamkowym polskie oddziały wojsk prezentowały broń, kapela wojskowa odegrała "Jeszcze Polska nie zginęła", a na wieży zamkowej wywieszono polską chorągiew. Uroczystą mszę świętą odprawił biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki. Po mszy biskup odczytał starą rotę przysięgi, jeszcze z czasów Władysława IV, a za nim rotę przysięgi powtarzali trzej Regenci. Przysięga nie dotyczyła już tylko Królestwa jak wspominały akty z 5 XI 1916r. i 12 IX 1917 r. lecz "Polski" i "Ojczyzny". Po zakończonym nabożeństwie Rada Regencyjna przeszła pieszo w uroczystym pochodzie na Zamek by w sali kolumnowej odebrać życzenia od społeczeństwa polskiego. W chwili, gdy Z. Lubomirski wzniósł okrzyk "Niech żyje!" rozległo się 21 strzałów armatnich na część państwa polskiego. Początkowo Gabinet Cywilny liczył 14 osób. W miarę zwiększającej się liczby zadań skład Gabinetu ulegał znacznemu rozszerzeniu o takie funkcje jak np. radca prawny, kustosz Zamku Królewskiego, Łazienek. Siedziba Gabinetu początkowo mieściła się w wynajętych lokalach przy ul Trębackiej. Następnie w pomieszczeniach zamku Królewskiego w pobliżu RR. W celach reprezentacyjnych, a także praktycznych członkom Rady Regencyjnej przydzielono adiutantów. Adiutantura składała się z trzech oficerów i trzech podoficerów.
 
  
Rada Regencyjna udaje się na Zamek po złożeniu przysięgi w Katedrze.
Od lewej: Józef hr. Ostrowski, arcybiskup Aleksander Kakowski. książę Zdzisław Lubomirski, ks. prałat Zygmunt Chełmicki sekretarz generalny Rady Regencyjnej.

     Adiutantura jako całość podlegała wprost Radzie Regencyjnej, poszczególni adiutanci i podoficerowie, najstarszemu stopniem. Adiutantem Zdzisława Lubomirskiego był por. Stanisław Rostworowski ojciec śp. Stanisława Rostworowskiego wieloletniego Starosty naszego Koła.
     7 października 1918 roku Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski, a pięć dni później pozbawiła generał-gubernatora Beselera władzy nad wojskiem polskim. 25 października powołano rząd Józefa Świeżyńskiego, który jako pierwszy nie starał się o akceptację władz okupacyjnych.
     Rada Regencyjna 11 listopada 1918 roku przekazała władzę nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, a trzy dni później, 14 listopada rozwiązała się, przekazując mu pełnię władzy. Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej został rozwiązany 11 XII 1918 roku dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Członkowie Gabinetu zostali zobowiązani do przekazania akt Kancelarii Cywilnej Państwa Polskiego.
     Należy podkreślić, że wszyscy urzędnicy po 14 listopada 1918 roku pracowali na swych stanowiskach. W dramatycznych chwilach na przełomie października i listopada 1918 roku podstawowym celem było niedopuszczenie do destrukcji aparatu rządowego i przekazanie władzy przyszłej autentycznej reprezentacji.
     W okresie międzywojennym ale i współcześnie było wiele dyskusji politycznych na temat ustalenia jaki dzień powinien być uznany za dzień odzyskania niepodległości. Symboliczne określenie tego dnia jest szalenie ważne i nie powinno nas dzielić.
     Świetnym odniesieniem do toczących się sporów, ale także ku przestrodze, jest fragment wiersza Juliusza Słowackiego pod tytułem "Szli krzycząc: Polska! Polska!"

"Szli krzycząc: "Polska! Polska!" - wtem jednego razu
Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu;
Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,
Szli dalej krzycząc: "Boże! Ojczyzna! Ojczyzna!".
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: "Jaka?"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."


     Pożegnania

     Z wielkim smutkiem w styczniu tego roku pożegnaliśmy dwóch naszych członków.
Boże nieskończenie dobry w Twoje ręce polecamy
Śp. Stanisława Rostworowskiego i Śp. Jerzego Nałęcza.

     1 stycznia 2018 roku zmarł współzałożyciel i wieloletni Starosta Koła Nałęczów pan Stanisław Rostworowski. Bardzo schorowany, po trzech operacjach, znalazł siłę, żeby na ręce pani Katarzyny Górzyńskiej Ostroróg wysłać kartkę z życzeniami dla członków Koła Nałęczów z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
     Uroczystości pogrzebowe zostały odprawione 9 stycznia 2018 roku o godzinie 12.00 w kościele pw. Św. Karola Boromeusza (Stare Powązki) w Warszawie.     Po mszy św. uczestnicy pogrzebu odprowadzili Zmarłego do grobu rodzinnego na Starych Powązkach (sektor 1). Bardzo uroczyście pożegnali pana Stanisława, między innymi, prof. nauk humanistycznych Jan Żaryn senator IX kadencji, Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Marcin Schirmer, starosta Koła Nałęczów Katarzyna Ostroróg Górzyńska.

     Fragmenty wystąpienia pani Starosty naszego Koła:
"Z głębokim żalem, smutkiem żegnamy pana Stanisława Rostworowskiego. .....
Przez ponad 20 lat, od 1995 roku był naszym przyjacielem, współzałożycielem Koła Rodu Nałęcz.
Będąc starostą inspirował wiele naszych działań. Postaramy się kontynuować jego
pracę. ..... Pozostanie w naszej życzliwej pamięci modlitewnej. ... Rodzinie naszego
"współklejnotnika" składamy wyrazy współczucia i żalu. "

     Śp. Jerzy Nałęcz, wieloletni członek naszego Koła, zmarł 23 stycznia 2018 roku. Był działaczem samorządu lokalnego i zawodowego. Interesował się genealogią i heraldyką. Został pochowany na cmentarzu w Czaplinku. Składamy wyrazy głębokiego współczucia panu Mateuszowi Nałęczowi, rodzinie i bliskim Jerzego Nałęcza.

Niech Spoczywają w Pokoju

     Z życia Koła Nałęczów

     W 2017 roku mieliśmy okazję wysłuchać dwóch bardzo ciekawych wykładów związanych ze Świętami Wielkanocnymi (7.04.2017 r.) i Świętami Bożego Narodzenia (17.12.2017 r.). Pani Iwona Zawisza - Chrzanowska Prezes Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej wprowadziła nas w świat nie tylko zwyczajów religijnych ale także celebracji i tradycji związanej z tymi Świętami. Pani Iwona opowiedziała nam o przygotowaniach do świąt z uwzględnieniem kuchni , polowań, przygotowania prezentów, ozdób choinkowych, towarzyskich odwiedzin i karnawału.
     Spotkania członków Koła Nałęczów miały charakter składkowy.
 
  
Spotkanie Wielkanocne Koła Nałęczów 7 kwietnia 2017 roku.
  
   


 
    

  
Spotkanie Opłatkowe 17 grudnia 2017 roku. Obok zdjęcia członków naszego Koła, zdjęcie wykładowczyni pani Iwony Zawisza-Chrzanowskiej, poniżej herbowe" pierniczki.


     Wiele wspaniałych smakołyków przygotowanych przez członków Koła pozostanie w naszej pamięci, także smakowej.
     Zwracały szczególną uwagę piękne pierniczki z herbem Nałęcz przygotowane przez pana Edwarda Morawskiego.

     Oprócz spotkań świątecznych, w roku 2017 miały miejsce dwa bardzo interesujące wydarzenia.

     26 maja 2017 roku zwiedzaliśmy z przewodnikiem cmentarz Stare Powązki.
 
  
    


     W ciągu prawie dwóch godzin poznaliśmy wiele ciekawych zabytków i historii z nimi związanych. Niestety pod koniec zwiedzania pogoda spłatała nam figla. Przeżyliśmy "oberwanie chmury". Bardzo przemoczeni zrezygnowaliśmy z odwiedzenia grobu Wacława Idzikowskiego inicjatora i założyciela Koła Nałęczów ( brama IV kwatera 39 rząd 3). Mamy nadzieję na kolejne spotkanie i odwiedzenie grobu założyciela naszego Koła.

     17 listopada 2017 roku pan Mateusz J. Nałęcz zaprezentował nam swoje doświadczenia z wędrówek" Na mazowieckiej drodze". Na podstawie przykładów ukazał nam bogactwo historyczne, kulturalne i przyrodnicze Mazowsza. Przybliżył nam postacie wybitnych Polaków związanych z tym regionem. Poznaliśmy, między innymi, nieprawdopodobne losy Łukasza Przybylskiego z Lipna,- uczestnika trzech powstań, który miał w chwili śmierci w 1922 r., 108 lat.

     W 2017 roku odbyły się trzy zebrania Zarządu Koła. Na zebraniach tych omawiano między innymi zagadnienia:
 1. Częstotliwość, tematyka wykładów. (apelujemy do naszych członków o zgłaszanie wykładowców). Utrzymanie dotychczasowej częstotliwości spotkań. Uzgodniono, że za organizację wykładów odpowiedzialny jest Ludwik Chełmicki. Natomiast członkowie poszukują ciekawych tematów i odpowiednich wykładowców. Pan Andrzej Cybulski zgłosił bardzo ciekawy temat wykładu genealogiczno - historycznego. Polscy przodkowie potomkowie KatarzynyWielkiej.

 2. Opracowanie i wydawanie Listu Okólnego.

  Wzorem i przykładem, który omawiano były dwa Listy Okólne wydane w 2016 roku przez śp. Stanisława Rostworowskiego. W statucie nie jest określona liczba Listów Okólnych. Uzgodniono, że w miarę możliwości będą wydawane dwa razy do roku.

 3. Organizacja Zjazdu Koła.

  Wstępnie starano się uzgodnić termin Zjazdu. Brano pod uwagę trzy terminy: od 1 do 3 maja 2018 r., pierwsza połowa czerwca lub pierwsza połowa września.
  Zastanawiano się nad miejscami odpowiednimi do zorganizowania Zjazdu:
  - Rejon Pałuków Nałęczowskich
  - Opinogóra, .....
  - Kraków lub okolice
  Za planowanie, organizację wyjazdów odpowiedzialna jest pani Ewa Okrasso.

 4. Zarząd podjął decyzję w sprawie przygotowania, zebrania i wydania biografii naszych członków. Osobą odpowiedzialną jest pani Jolanta Karpińska-Warzecha.
  Adresy: 05-420 Józefów, ul. Kasztanowa 8A,
  mailowy: Jolanta Karpińska Warzecha (jkarpinska@go2.pl);

 5. Konto bankowe Koła.

  Wstępne rozpoznanie przeprowadził pan skarbnik Mirosław Kęszycki. Postanowiono, że dalsze prace będą kontynuowane.

 6. Stan kasy, Informacja przekazana przez skarbnika

  Stan kasy na 18.10.2017 wynosi 4375 zł.
  Wpływy w okresie od 1 stycznia do 18 grudnia 2017 roku wyniosły 1920 zł.
  Liczba członków, które w tym okresie wpłaciły składkę wyniosła 24.

 7. Omawiano wykonanie okrągłej pieczątki z herbem Nałęcz zgodnie z opisem w statucie Koła. Zawieszono zamówienie wykonania pieczątki.
     Kolejne zebranie Zarządu Koła odbyło się 16 lutego 2018 roku.

     W czasie spotkania omówiono możliwości związane z organizacją Zjazdu naszego Koła w dniach 1- 3 maja br. w rejonie Pałuk Nałęczowskich w Grodzie Piasta. Planowaliśmy zaproponować zwiedzanie Żnina, Wenecji, Biskupina, Lednicy i Gniezna. Po analizie cen zakwaterowania, dojazdu ( zakładaliśmy wynajęcie autokaru z Warszawy do Grodu Piasta wspólne zwiedzanie i powrót do Warszawy ) koszt wyjazdu dla jednej osoby wyniósłby około 650 zł. Uznano, że ze względu na termin i koszty frekwencja może być zbyt niska. Zarząd postanowił przełożyć organizację Zjazdu na pierwszą połowę września br. i zastanowić się ewentualnie nad innymi miejscami jego zorganizowania.

     W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń i na podstawie podjętej uchwały Zarząd Koła założył 22 lutego b.r. elektroniczne konto w mBanku.

     Stowarzyszenie Koło Nałęczów
     mBank
     Numer konta: 94 1140 2004 0000 3602 7746 2512


     Zarząd, w drodze głosowania, upoważnił następujących członków do zarządzania kontem: Katarzynę Ostroróg Górzyńską - starostę, Mirosława Kęszyckiego - skarbnika, Ludwika Chełmickiego - pisarza.

     W trakcie zebrania dyskutowano nad podniesieniem wysokości składki członkowskiej. Obecna składka roczna wynosi 15 zł. Większością głosów utrzymano tę stawkę, ale podkreślono, że jest to minimalna składka członkowska.

     W związku ze śmiercią Stanisława Rostworowskiego podjęto uchwałę o przeniesieniu z dniem 1 kwietnia 2018 roku formalnego adresu korespondencyjnego Stowarzyszenia Koła Nałęczów
z ul. Daniłowskiego nr 16 lok 12 w Warszawie, kod 01- 833, poczta Warszawa, kraj Polska
na ul. Sardyńską 3 lok 37 w Warszawie, kod 02-761, poczta Warszawa, kraj Polska.

     Kontakty

 1. Katarzyna Ostroróg Górzyńska - Starosta
  Sprawy formalne naszego Koła
  Adres: ul. Sardyńska 3 m 37, 02-761 Warszawa, tel. 693 243 935

 2. Mirosław Kęszycki - Skarbnik
  Sprawy finansowe
  Adres: ul. Ciechanowska 3,03-150 Warszawa, tel. 660 515 406

 3. Ludwik Chełmicki - Pisarz
  Adres: ul. Bolecha 25, 01-437 Warszawa, tel. 601 354 916
  Mail: nalecz@chelmicki.org.pl
  Utrzymywanie więzi z członkami Koła - wymiana korespondencji .
  Pomoc przy organizacji spotkań, zjazdów Koła.

 4. Tadeusz R. Topolski - Archiwista
  Adres: 05-820 Piastów, Skrytka pocztowa 15, tel. 693 380 144,
  Mail: tr_topolski@poczta.onet.pl
  Prowadzenie strony internetowej Koła Nałęczów.
  Internetowa strona naszego Koła: http://www.kolonaleczow.interiowo.pl


 5. Jolanta Karpińska Warzecha - Członek Zarządu
  Adres: ul. Kasztanowa 8A, 05-420 Józefów,
  Mail: jkarpinska@go2.pl
  Gromadzenie i opracowywanie materiałów biograficznych członków Koła.

 6. Ewa Okrasso - Członek Zarządu
  Ul. Armii Krajowej 36 m 20 05-800 Pruszków, tel. 609 775 548
  Mail: e.okra@op.pl
  Organizacja Zjazdów Koła.

 7. Adam Koczanowski - Przewodniczący Komisji Dobrego Porządku
  Ul.Leśna 22,32-560 Krzeszowice, tel. 660 615 406
  Mail: koczano@interia.pl

     W celu lepszej, ciekawszej działalności naszego Koła proszę o zgłaszanie uwag i propozycji do wymienionych osób.

W imieniu Zarządu Koła Nałęczów
Ludwik Chełmicki
Pisarz

PS.
     1. W Imieniu Zarządu Koła proszę o systematyczne wpłacanie składek członkowskich na nasze konto w mBanku:
          Stowarzyszenie Koło Nałęczów nr 94 1140 2004 0000 3602 7746 2512
          Wpłata z adnotacją: Składka członkowska
     2. Proszę o aktualizację, adresów mailowych. Informacje o spotkaniach planujemy wysyłać drogą mailową. Oczywiście te osoby, które nie podadzą adresu mailowego będą otrzymywać informacje listem klasycznym.


Początek