Grudzień 2020 roku

Nalencianum res est


NR 4/2020

Marzec 2019 - Grudzień 2020


     Drodzy Nałęcze

     Rok 2020 był szczególny dla naszego Stowarzyszenia. W tym roku upłynęła czteroletnia kadencja Zarządu i Komisji Dobrego Porządku. Ze względu na warunki pandemiczne wybory do władz stowarzyszenia mogliśmy zorganizować i przeprowadzić 25 października 2020 roku. Uczestników spotkania powitała pani Katarzyna Ostroróg Górzyńska i do prowadzenia obrad na przewodniczącego zebrania zaproponowała pana Ignacego Sitnickiego. Po odczytaniu przez Ludwika Chełmickiego - pisarza sprawozdania z działalności Zarządu oraz przedstawieniu sprawozdania finansowego przez pana Mirosława Kęszyckiego - skarbnika i pozytywnej opinii Komisji Dobrego Porządku przedstawionej przez pana Adama Koczanowskiego udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium. Przystąpiono do wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Pan Ignacy Sitnicki zgłosił wniosek o powołanie dotychczasowego składu Zarządu Stowarzyszenia na kolejną czteroletnią kadencję. Propozycja ta została przyjęta przez aklamację a osoby wchodzące w skład dotychczasowego Zarządu ustnie wyraziły zgodę na kontynuowanie prac w kolejnej kadencji na dotychczasowych stanowiskach:

     Katarzyna Ostroróg Górzyńska - starosta
     Janusz Łączyński - podstarości
     Edward Morawski - podstarości
     Mirosław Kęszycki - skarbnik
     Ludwik Chełmicki - pisarz
     Tadeusz Topolski - archiwista
     Michał Moszczyński - członek
     Ewa Okrasso - członek
     Jolanta Karpińska Warzecha - członek


     Następnie zaproponowano i przez aklamację zatwierdzono skład Komisji Dobrego Porządku w osobach:

     Adama Koczanowskiego - przewodniczącego
     Jolanty Przetockiej - Zbyszewskiej - sekretarza
     Andrzeja Cybulskiego - członka


     Wyżej wymienieni członkowie ustnie wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
     W trakcie spotkania podjęto trzy uchwały dotyczące: udzielonego absolutorium, wyboru nowego Zarządu i składu Komisji Dobrego Porządku.

     W wolnych wnioskach omawiano bieżące sprawy Stowarzyszenia. Zwracano uwagę na małą liczbę członków opłacających regularnie składki. Przegłosowano utrzymanie minimalnej składki członkowskiej w wysokości 15 zł. Statystycznie średnia wysokość wpłacanej składki wynosi 50 zł od osoby. Tadeusz Topolski zgłosił pomysł aby zachęcać członków do zgłaszania ważnych związanych z życiem członków wydarzeń w celu publikacji w Listach Okólnych. Ludwik Chełmicki zaproponował przygotowanie not biograficznych w celu opracowania słownika biograficznego członków Stowarzyszenia Koła Nałęczów. Po krótkiej dyskusji zakończono Walne Zebranie Członków.

     W okresie sprawozdawczym czerwiec 2016 - październik 2020 roku uczestniczyliśmy w 11 wykładach. Ostatni 12 wykład proponowany w czerwcu 2020 roku przez pana Cezarego Lipkę został odwołany ze względu na przepisy sanitarne. Dzięki staraniom pana Ignacego Sitnickiego na wykładach mogliśmy spotykać się w Sali Biblioteki Miasta Stołecznego Warszawy.

     Wykłady

     Na pierwszym spotkaniu Koła Nałęczów 6.10.2016 roku, po wakacjach, Pan Andrzej Cybulski wygłosił prelekcję na temat „ Nasza Królewska Krew”. Wykład był świetnie ilustrowany tablicami genealogicznymi. Mogliśmy podziwiać olbrzymią pracę związaną z docieraniem do kolejnych pokoleń rodziny.

     Pan Andrzej Lesiecki podczas wykładu 25.01.2017 roku, wędrując „Z Kresów do Mandżurii" zapoznał nas z historią swojej rodziny. Mieliśmy okazję poznać drzewo genealogiczne, korespondencję dziadka i wspomnienia taty z okresu lat szkolnych w Charbinie. W drugiej części spotkania, po wysłuchaniu wykładu uczestniczyliśmy w wyjątkowo uroczystym spotkaniu opłatkowym.

     Pani Iwona Zawisza-Chrzanowska konsultant Związku Szlachty Polskiej do spraw integracji Członkowskiej i Międzyśrodowiskowej 7 kwietnia 2017 r. wprowadziła nas w świat nie tylko zwyczajów religijnych ale także celebracji i tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi. W drugiej części spotkania Wielkanocnego dzieliliśmy się jajeczkiem. Wiele było smakołyków przygotowanych przez członków Koła ale szczególną uwagę zwracały pierniczki z herbem Nałęcz przygotowane przez państwa Morawskich.

     17.11.2017 roku pan Mateusz J. Nałęcz zaprezentował nam swoje doświadczenia z wędrówek „ Na mazowieckiej drodze”. Na podstawie przykładów ukazał nam bogactwo historyczne, kulturalne i przyrodnicze Mazowsza. Przybliżył nam postacie wybitnych Polaków związanych z tym regionem.

     Pani Iwona Zawisza-Chrzanowska Prezes Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej 12.12.2017 roku w wykładzie "Zwyczaje szlachty związane ze Świętami Bożego Narodzenia." wprowadziła nas w świat nie tylko zwyczajów religijnych ale także opowiedziała o przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia z uwzględnieniem kuchni , potraw, polowań, przygotowania prezentów, ozdób choinkowych , spotkań towarzyskich i karnawału. Po wykładzie dzieliliśmy się opłatkiem.

     Pan Andrzej Cybulski 23.03.2018 roku opowiedział nam o "Polskich przodkach i potomkach carycy Katarzyny II Wielkiej". O bogatym życiu prywatnym Katarzyny Wielkiej na dworze carów Romanowów w Rosji. O Jej przodkach - Piastach i Jej męża Piotra III - Jagiellonach i Wazach. O roli w Jej życiu Grigorija Potiomkina. O licznym potomstwie Jej naturalnej córki Aleksandry Branickiej. W drugiej części odbyło się uroczyste spotkanie Wielkanocne.

     1.02.2019 roku jak zwykle spotkaliśmy się w Sali Biblioteki Miasta Stołecznego Warszawy na „Spotkanie przy kominku” i „Spotkaniu opłatkowym”. W czasie pierwszej części spotkania dzieliliśmy się rodzinnymi wspomnieniami nawiązującymi do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pan Andrzej Cybulski opowiedział nam o ojcu służącym w I Eskadrze lotnictwa Wojskowego na Mokotowie a Ludwik Chełmicki zaprezentował biografię niezwykłej kobiety Heleny Chełmickiej Jaroszewicz. Pozostałe wspomnienia nadesłane mailem przez Andrzeja Lesieckiego, państwa Jolantę i Mirosława Bednarskich, Tadeusza Gawareckiego i Tadeusza Topolskiego zostały opublikowane w Liście Okólnym 3/19.

     12.04.2019 roku Pan Ignacy Sitnicki w wykładzie „ Wczesna genealogia Nałęczów na tle kształtowania możnowładztwa polskiego w XII i XIII wieku” omówił dokonania wybitnych polskich mediewistów Jana Bieniaka, Jana Pakulskiego, Marka Cetwińskiego, Józefa Dobosza i innych. W referacie zostały przedstawione próby rekonstrukcji filiacji rodowych i budowania tablic genealogicznych. W drugiej części spotkania w atmosferze świątecznej dzieliliśmy się jajeczkiem składając życzenia Wielkanocne.

     Pan Cezary Lipka przybliżył nam 7.06.2019 roku historię społeczności tatarskiej na ziemiach polskich wykładem na temat: ,,Co powinniśmy wiedzieć o szlachcie tatarskiej". Dowiedzieliśmy się o okolicznościach pojawienia się społeczności tatarskiej na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Królestwa Polskiego, hierarchiczności społeczności tatarskiej, zasługach społeczności tatarskiej dla Rzeczypospolitej.

     Pan Ludwik Chełmicki 17.01.2020 roku wprowadził nas w wir wydarzeń wojennych z czasów napoleońskich w Hiszpanii „Fuengirola 1810”. Tematem wykładu była obrona zamku przed flotą angielską. Marian Kukiel – historyk napisał:
„Czem dla szwoleżerów była Somo Sierra, tem stała się Fuengirola dla piechoty polskiej”.
14-15 października 1810 roku żołnierze 4 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego stacjonującego w zamku w Fuengiroli w Hiszpanii odparli atak przeważających sił angielskich.
Obrońcy zamku Franciszek Młokosiewicz i Eustachy Chełmicki zostali odznaczeni krzyżem Francuskiej Legii Honorowej.

     Pan Andrzej Lesiecki zaprosił nas 6 marca 2020 roku na wykład „Niezwykłe życie Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego”. Wykładowca zabrał nas w niekończącą się podróż, w trakcie której przedstawił niezwykle ciekawą postać pisarza, dziennikarza, sławnego podróżnika, żołnierza, rewolucjonisty, naukowca, kawalera Orderu Legii Honorowej, kawalera Orderu Palm Akademickich, docenta Uniwersytetu w Tomsku, wykładowcy Wolnej Wszechnicy Polskiej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Handlowej. Zapewne wykładowca wielu z nas zachęcił do sięgnięcia i przeczytania wybranych pozycji tego autora.

     Wycieczki

     Podczas ostatniej kadencji zarządu zorganizowano także 5 wycieczek na:

  
Cmentarz Powązki - kwatera 39 rząd 3
     Stare Powązki 26 maja 2017 roku gdzie w ciągu prawie dwóch godzin poznaliśmy wiele ciekawych zabytków i historii z nimi związanych. Niestety pod koniec zwiedzania pogoda spłatała nam figla. Przeżyliśmy „oberwanie chmury”. Bardzo przemoczeni zrezygnowaliśmy z odwiedzenia grobu Wacława Idzikowskiego inicjatora i założyciela Koła Nałęczów ( brama IV kwatera 39 rząd 3).

     Zorganizowano X Zjazd Koła Nałęczów 9.06.2018 roku w pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim pod Warszawą. Na początku maja wpłynęła propozycja od państwa Jolanty i Wiktora Warzechów zorganizowania Zjazdu Koła. Po telefonicznych uzgodnieniach z członkami zarządu podjęto decyzję o organizacji jednodniowego Zjazdu. Za organizację Zjazdu byli odpowiedzialni państwo Warzechowie. Uczestnicy Zjazdu zostali powitani przez dyrektora pałacu. Po wnętrzach zostaliśmy oprowadzeni przez przewodnika. Spacer po parku umożliwił nam podziwianie unikatowej architektury. Po obiedzie pojechaliśmy na zwiedzanie prywatnego muzeum II korpusu gen. Andersa w Józefowie. Po zwiedzeniu muzeum zostaliśmy zaproszeni do domu państwa Warzechów.

  
Pałac Bielińskich w Otwocku
     Do Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach 1.12.2018 roku. W listopadzie 2018 roku Annę i Ludwika Chełmickich zaciekawiła informacja o wystawie 7 obrazów El Greco w Siedlcach. Został zorganizowany wyjazd dla 20 członków Koła. Po obejrzeniu obrazów i poznaniu bardzo ciekawej historii obrazu Ekstazy św. Franciszka, oraz zwiedzeniu muzeum podjechaliśmy z przewodnikiem pod pałac Ogińskich. Zachwyciły nas witraże w kościele – katedrze p.w. Niepokalanego poczęcia NMP. Po degustacji dań polsko – litewskich w niedalekiej restauracji późnym wieczorem wróciliśmy do Warszawy

     Stare Powązki 8.05.2019 roku. Zarząd Koła Nałęczów zorganizował wspólne odwiedzenie grobów Stanisława Rostworowskiego ( w dniu Jego imienin ) - wieloletniego przewodniczącego naszego Koła , Wacława Idzikowskiego inicjatora i założyciela Koła Nałęczów i Rodziny Małachowskich. Zgodnie z uchwałą Zarządu Koła postanowiono zamówić nową tablicę na grób Wacława Idzikowskiego. Zamówienie zrealizował i montaż wykonał Mirosław Kęszycki, skarbnik naszego Koła. Jolanta i Wiktor Warzechowie, nasi członkowie, opiekują się grobem Rodziny Hrabiów Nałęcz Małachowskich ( z linii marszałkowskiej ) . Jolanta Karpińska Warzecha przygotowała ciekawą prelekcję na temat tej rodziny.

     Do Ciechanowa i Opinogóry 8.12.2019 roku. Z przewodnikiem zwiedziliśmy Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Księstwo Mazowieckie należy do księstw i królestw zaginionych w mrokach dziejów . Wystawa na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie przypomina 300 lat historii niezależnego Mazowsza. Po przejeździe autokarem, zwiedziliśmy z przewodnikiem Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w tym; Neogotycki Pałacyk, Dwór, Oficynę, Powozownię, Oranżerię. Poznaliśmy historię rodziny Krasińskich ordynatów na Opinogórze. Z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy w czasie koncertu niedzielnego pastorałek, kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu chóru Camerata Varsovia.


     Listy Okólne

     W trakcie kadencji wydano trzy Listy Okólne wysyłane do naszych członków pocztą klasyczną.
     Zwracała także uwagę stale aktualizowana strona internetowa naszego Koła nadzorowana przez Tadeusza Topolskiego.

     Pożegnania

     Z wielkim smutkiem w styczniu 2018 roku pożegnaliśmy dwóch naszych członków.

     1 stycznia 2018 roku zmarł współzałożyciel i wieloletni Starosta Koła Nałęczów pan Stanisław Rostworowski. Uroczystości pogrzebowe zostały odprawione 9 stycznia 2018 roku o godzinie 12.00 w kościele pw. Św. Karola Boromeusza (Stare Powązki) w Warszawie. Śp. Stanisław Rostworowski został pochowany w grobie rodzinnym. Po mszy św. uczestnicy pogrzebu odprowadzili Zmarłego do grobu rodzinnego na Starych Powązkach (sektor 1). Bardzo uroczyście pożegnali pana Stanisława, między innymi, prof. nauk humanistycznych Jan Żaryn senator IX kadencji , Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Marcin Schirmer, starosta Koła Nałęczów Katarzyna Ostroróg Górzyńska.

     Śp. Jerzy Nałęcz, wieloletni członek naszego Koła, zmarł 23 stycznia 2018 roku. Był działaczem samorządu lokalnego i zawodowego. Interesował się genealogią i heraldyką. Został pochowany na cmentarzu w Czaplinku.

     Nowi członkowie

Do naszego Koła w okresie sprawozdawczym wstąpiło pięciu członków. Serdecznie powitaliśmy w naszym gronie Tomasza Gawareckiego, Ewę Koczanowską - Szanduła, Adama Koczanowskiego (jr), Annę Janinę Chełmicką i Igora Niewiadomskiego. Mamy nadzieję, że nowi członkowie , w trakcie nowej kadencji wspomogą nas swoim udziałem w zakresie organizacji prelekcji genealogii i heraldyki.

Mamy nadzieję, że pandemia wygaśnie i zobaczymy się na spotkaniu Wielkanocnym.
               Do Zobaczenia !!!!!


     Sprawy organizacyjne
 1. Wykłady i wyjazdy
  Prosimy o nadsyłanie propozycji wykładów, zwiedzenia ciekawych miejsc a także własnych opracowań, których fragmenty możemy zamieszczać na naszej stronie internetowej.

 2. Składki
  W imieniu Zarządu proszę o systematyczne wpłacanie składek członkowskich na nasze konto w mBanku:
  Stowarzyszenie Koło Nałęczów nr 94 1140 2004 0000 3602 7746 2512
  Wpłata z adnotacją: Składka członkowska
  lub w czasie naszych spotkań do skarbnika Mirosława Kęszyckiego.

 3. Strona internetowa
  Zapraszam do zaglądania na naszą stronę internetową i nadsyłanie uwag na adres mailowy naszego Koła:
  nalecz@chelmicki.org.pl
  lub pocztowy:
  Ludwik Chełmicki, ul. Bolecha 25, 01-437 Warszawa.
  Adres naszej strony internetowej:
  www. kolo-naleczow.waw.pl


Z wyrazami szacunku,
w imieniu Zarządu Koła Nałęczów
Ludwik Chełmicki
Pisarz


Początek