Marzec 2021 roku

Nalencianum res est


NR 5/2021

Grudzień 2020 - Marzec 2021

     Drodzy Nałęcze

     Rok 2020 i początek 2021 nie był szczególnie szczęśliwy. Nadal ze względu na ograniczenia nie możemy organizować spotkań Koła. Przed pandemią jednym z planowanych wykładów miał być wykład pana Mirosława Kęszyckiego. Zasugerowałem możliwość wydrukowania wspomnień pana Mirosława i wysłania ich w ramach kolejnego Listu Okólnego i w ten nieco ograniczony sposób kontynuować naszą działalność.

     W ręce Państwa trafiają bardzo ciekawe „Wspomnienia z zesłania” Mirosława Kęszyckiego zawierające wiele informacji i zdjęcia. Praca ta powstała przy aktywnym udziale Igora Niewiadomskiego, kuzyna pana Mirosława, członka naszego Koła.

     Zapraszam naszych członków do nadsyłania własnych wspomnień rodzinnych, not biograficznych. Postaramy się sukcesywnie publikować je w naszych kolejnych Listach Okólnych. Proszę aby wspomnienia rodzinne nie przekraczały 10 stron a noty ograniczały się do 1 strony. Mam nadzieję, że po zebraniu wielu materiałów będziemy mogli podjąć decyzję o wydaniu opracowania.Z wyrazami szacunku,
w imieniu Zarządu Koła Nałęczów
Ludwik Chełmicki
PisarzAdres do korespondencji: Koło Nałęczów,
Ludwik Chełmicki, ul. Bolecha 25, 01-437 Warszawa, tel. 601354916
Adres strony internetowej Koła Nałęczów: www. kolo-naleczow.waw.pl
Konto w mBanku: 94 1140 2004 0000 3602 7746 2512 wpłaty z adnotacją „Składka członkowska”.


Początek