Na Boże Narodzenie 2003 roku.

Nalencianum res est
NR 2/70
Rok XLVIII
Grudzień 2003

            Nałęcze Szlachetnie Urodzeni !

     Jako Starosta Grodu - Rodu Nałęczów zwołuję III Rodowy Zjazd Nałęczów do położonego nad Notecią Czarnkowa na dni 17 i 18 kwietnia 2004 roku.
Czarnków - Kaplica Biczowania Pana Jezusa. Fot. Mariusz Łukasiak     Czynię to pod nieobecność Najjaśniejszego Pana - Króla Naszego na mocy uchwał Zarządu Krajowego Koła Nałęczów z dni 7.IX.2002 i 5.IX.2003, zezwalających Zjazd ten zwołać. Zwołuję go do Czarnkowa, niegdyś grodu kasztelańskiego, granicy Polski strzegącego, który około roku 1299 przez króla Władysława Łokietka został dany staroście generalnemu wielkopolskiemu Wincentemu z Szamotuł Nałęczowi i od miejscowości tej stara gałąź Nałęczów przyjęła nazwisko Czarnkowskich. Stała się jednym ze znakomitszych rodów w Rzeczypospolitej, obok Ostrorogów, Gembickich i Małachowskich herbem Nałęcz się szczycących.
     Tak więc wzywam Nałęczów, aby w kwietniu przyszłego roku zechcieli się stawić w starym czarnkowskim kościele Marii Magdaleny przy sarkofagu Adama Sędziwoja Czarnkowskiego (ok. 1565 - 1628), starosty generalnego wielkopolskiego i wojewody łęczyckiego, za razem trzecim żonatego z Katarzyną Leszczyńską. Przez swoją córkę Annę, która poślubiła Jana Leszczyńskiego, wniósł on krew Nałęczów do krwi Bourbonów.
Czarnków - XVII-wieczna krata kuta w żelazie, Kaplica Biczowania Pana Jezusa. Fot. Mariusz Łukasiak     A więc miejscem III Zjazdu winien być Czarnków, miasto odległe o 65 km na północ od Poznania i 130 km na zachód od Inowrocławia. Miasto żyjące tradycją naszego Rodu, w którym każdy gmach samorządu miejskiego, każdy hotel i punkt usługowy oznaczony jest herbem Nałęcz. Pragnieniem więc naszym jest, aby Nałęcze z innych grodów, z Poznania, Wrocławia, Wałcza, Czaplinka, Gdańska, Krakowa, Łodzi, Warszawy gród czarnkowski nawiedzili. Dojazd z Warszawy zorganizujemy, gdy będziemy mieli wiedzę ile osób ze stolicy do Czarnkowa się wybiera.
     Założeniem tego Zjazdu jest to, aby społeczeństwu miasta Czarnkowa, tak pięknie zachowującego tradycje Rodu Nałęczów, przekazać jakąś wiedzę o nas jako dziś czynnych w życiu społecznym i o historii, która jest nam może szerzej znana. A ma w naszym gronie kto prelekcje głosić, jak przykładowo Panowie Marek Górzyński, ks. Przemysław Semko Koroza, Cezary Leżeński, Cezary Lipka, Waldemar Lipka-Chudzik, Wojciech Rostworowski i inni. Prelegenci musieliby jednak do Czarnkowa przybyć już na piątek 16 kwietnia, gdyż wtedy czynne są gimnazja i ośrodki kultury.
Czarnków - Hotel 'Czarna Hanka'     Miejsca noclegowe są w Hotelu "Czarna Hanka", ul. Kościuszki 130, tel. 0-67-2552458 w cenie od 30 zł do 170 zł (elegancka dwójka) oraz w Hotelu "Lidia", ul. Przemysłowa 2, tel. 0-67-3560325 z ceną za nocleg do 25 zł. Tam też jest Jadłodajnia Osiedlowa z ceną za obiad od 10 do 15 zł.

     Proponuje się następujący program III Zjazdu Rodowego:

     17 kwietnia sobota według rozkładu godzin:
     8-9,oo - śniadanie w hotelach
     9-9,3o - przejazd do kościoła św. Marii Magdaleny
     9,3o-10,3o - Msza św. odprawiana przez ks. kan. Stanisława Tomalika w intencji Nałęczów.
     10-10,45 - prelekcja o znanych i wielkich Nałęczach wygłoszona do ludzi w kościele.
Czarnków - Kościół św. Marii Magdaleny. Fot. Mariusz Łukasik     10,45-11,15 - zwiedzanie późnogotyckiego (1570-1580) kościoła św. Marii Magdaleny, wzniesionego z fundacji kasztelana poznańskiego (1552) Piotra Czarnkowskiego wraz ze zgromadzeniem się w ciszy i zadumie przy sarkofagu Adama Sędziwoja, wojewody łęczyckiego.
     11,3o-13,oo - przyjęcie u Burmistrza Miasta Czarnkowa Pana Franciszka Strugały.
     13,15-14,oo - obiad w Jadłodajni Osiedlowej ul. Przemysłowa 2.
     15,oo-18,oo - wyjazd do gajówki Gaik
     18,oo-19,oo - kolacja w Jadłodajni Osiedlowej
     19,15-20,3o - zebranie Rady Koła Nałęczów w sali Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32, celem obioru władz Koła na czteroletnią kadencję. W Radzie Koła może zasiadać ze wszystkimi prawami każda osoba pieczętująca się herbem Nałęcz, niezależnie od przynależności do Koła.
     18 kwietnia niedziela - zaraz po śniadaniu wyjazd celem zwiedzenia okolicznych dworów i ciekawszych obiektów przyrodniczych, po czym rozwiązanie Zjazdu Rodowego.
     Prosimy usilnie, aby zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe wpłynęły według załączonej ankiety na adres Koła:
     01-833 Warszawa, ul. Daniłowskiego 16 m.12 Polska - Poland, tel. 0-22-8348096 do 10 marca 2004, musimy bowiem pozałatwiać noclegi, sale, komunikację.
STAROSTA I ZARZĄD OCZEKIWAĆ BĘDĄ ODPOWIEDZI WSZYSTKICH Z CAŁEGO ŚWIATA DOTYCZĄCYCH ICH UCZESTNICTWA W III ZJEŹDZIE RODOWYM.

            Wydarzenia z trzech kwartałów 2003 roku:

 1. Z okazji Świąt Wielkanocnych Starosta otrzymał list od Członka Założyciela Stanisława Gorskiego z Gdańska, którego Autor wspominał swego Ojca, więźnia Mauthausen i Brata zamordowanego w Katyniu. Pisał też: "Jeśli to będzie ostatni mój list do Ciebie, to chcę, abyś wiedział, że nadzwyczaj się cieszę, że mogłem poznać Ciebie i obserwować Twoją działalność" - chodziło naturalnie o działalność prowadzoną w Kole Nałęczów.
  Starosta otrzymał również życzenia od Panów: dr Andrzeja Kobierzyckiego z Rodziną, Adama Koczanowskiego, Alicji i Jana Nałęczów, Mieczysława Ptaśnika, Pawła Rostworowskiego z dziećmi, Ignacego Sitnickiego, Zdzisława Sobieszczańskiego, Jerzego Stępniewicza z Rodziną, za które w imieniu własnym i Zarządu Koła serdecznie dziękuje.
 2. We Wrocławiu dn. 3 czerwca Starosta spotkał się z Panem Janem Kulikowskim, który niedawno przystąpił do Koła. Spotkanie było bardzo miłe, choć Pan Jan spieszył się, gdyż jest dyrektorem szpitala, w którym, jak to w naszej służbie zdrowia, właśnie odbywał się strajk pielęgniarek.
 3. W dniach 27 i 28 sierpnia przedstawiciele Koła Stanisław Rostworowski i Ignacy Sitnicki przebywali w Czarnkowie, celem przygotowania III Zjazdu Rodowego. Przeprowadzili rozmowy z burmistrzem i przewodniczącym Rady Miasta, z ks. kan. Stanisławem Tomalikiem proboszczem kościoła św. Marii Magdaleny, z Panią Grażyną Sitek - dyrektorem Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, z kierownictwem hoteli i restauracji. Wszędzie byli z prawdziwą serdecznością podejmowani.
 4. Dnia 13 września red. Edmund Moszyński wręczył Staroście wraz z dedykacją książkę swego autorstwa pt. "Ludzie i czasy "Czasu" - z historii czołowej gazety i wybitnych konserwatystów Drugiej Rzeczypospolitej" (Toruń 2003). Autor od 1933 był członkiem zespołu redakcyjnego "Czasu", tego czołowego dziennika konserwatystów, ukazującego się w latach 1848-1939, wpierw w Krakowie, a od 1935 w Warszawie. W książce swej dał jakże cenny autentyczny obraz środowiska redakcyjnego tego tak wyjątkowego czasopisma.
 5. Seminarium w Toruniu. Fot. Piotr KurekDzięki powiadomieniu przesłanemu przez Sekretarza Związku Szlachty Polskiej Pana Marcina Wiszowatego, w dniu 27.X.2003 członek Zarządu Tadeusz R. Topolski z niemałym pożytkiem uczestniczył w odbywającym się w Toruniu sympozjum nt. "Herby i rody szlacheckie Wielkiego Księstwa Litewskiego".
 6. Z datą 17/18.XI Starosta otrzymał list od Pana Jacka Mycielskiego z Holandii informujący go, że sprawą kontaktów ze związkami szlacheckimi w Zachodniej Europie zajmuje się jego żona Jolanta z Bispingów Mycielska, która w 2002 w Poczdamie była obecna na forum Cilane. Pani Mycielska przebywa obecnie w Polsce, ale przygotowuje ślub swego syna, więc może nie udzielić odpowiedzi na zapytania dotyczące tych kontaktów zgłoszone przez Zarząd Koła Nałęczów.
 7. Pan Marek Gorski z Gdańska powiadomił, że zmarł jego ojciec Stanisław Gorski (13.I.1919 - 19.XI.2003) - członek założyciel Koła Nałęczów, niezmiernie oddany ideom naszej pracy. Publikował w "Verbum Nobile" rozprawy poświęcone wczesnym dziejom Rodu Nałęczów, w naszym Kole, mimo posiadanych już 79 lat, - 25.XI.1998r. wygłosił odczyt pt. "Gorscy herbu Nałęcz". W czasie okupacji należał do BCh, a po połączeniu do AK. Pracował w szkolnictwie, po zmianach październikowych w Polsce w l. 1956-1958 piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Narodowej w Pasłęku. Potem był przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego w Gdańsku i z kolei działaczem "Caritasu", po czym powrócił do ChSS. Spokojny i zrównoważony, światły i z poczuciem humoru, działacz dużej klasy. Pochodził ze środowiska ziemiańskiego, ur. w Warszawie, wychował się w majątku ojca na Nadółkach w ziemi wyszomirskiej, zmarł w Gdańsku, pochowany w kwaterze żołnierzy AK na cmentarzu Łostowickim.
 8. Stanisław Rostworowski jako reprezentant Koła Nałęczów 21.XI.2003 przez Panią Annę Sowińską Prezesa Fundacji "Historii i Sztuce" oraz Pana Przewodniczącego Obchodu 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem Wacława A. Podgórskiego został zaproszony do udziału w Komitecie Honorowym otwarcia Panoramy Grunwaldzkiej, która ma być wystawiona w Warszawie i innych miastach dla uczczenia ofiar poległych pod Grunwaldem (1410) i Tannenbergiem (1914) jako znak pojednania między Wschodem i Zachodem.
 9. Z datą 12.XII. do Koła Nałęczów nadszedł list od Pana Bogusława Jerzego hr. Zajączkowskiego z Wrocławia, który zamierza wydać dzieło pt. "Armorial czyli poczet herbów, klejnotów zacnych polskich rodów rycerskich i szlacheckich", z propozycją, aby żyjący potomkowie wielkich rodów wpłacali po 50 zł, to wówczas pod właściwym herbem zostanie umieszczony ich biogram. Wpłacić można, trudność jednak polega na tym, iż nie jest łatwo udowodnić, że Zajączkowscy mają tytuł hrabiowski !

            Kronika działalności Koła Nałęczów od II do IV kwartału 2003 roku:

 1. Po raz pierwszy do czasu rozpoczęcia działalności w 1995 roku wielkanocny "List Okólny" został zredagowany przez znanego literata Cezarego Leżeńskiego, który chętnie by na łamach naszego pisma poprowadził dyskusję wokół zapytania - Czym współcześnie jest dla nas pojęcie szlachectwa? Zapytujemy więc, czy nasi członkowie chcieliby w takiej dyskusji swymi piórami wziąć udział? I zachęcamy do przysyłania na adres "Listu Okólnego" swoich wypowiedzi, które będziemy publikować.
 2. 14.III odbyło się zebranie członków Koła w Warszawie z udziałem 13 osób, podczas którego autorka monumentalnego dzieła "Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1851" mgr Elżbieta Sęczys wygłosiła prelekcję prezentującą jej własny warsztat naukowy. Wykład wzbudził duże zainteresowanie osób poszukujących własnych korzeni rodzinnych. Po zebraniu Zarząd Krajowy przyjął do Koła członka zamieszkałego poza Polską - Pana Adama Buczka z Vancouveru (Kanada).
 3. Zapowiedziana na 3 czerwca wycieczka do Nieborowa Radziwiłłów została odwołana z powodu niepewnej frekwencji z uwagi na pojawiającą się falę grypy.
 4. Dnia 5 września odbyło się zebranie Zarządu Krajowego, na którym obecni byli: Starosta S.Rostworowski, Podstarości J.Łączyński, Pisarz M.Dietlowa, Redaktor strony internetowej T.R.Topolski, Przewodnicząca Komisji Dobrego Porządku K.Ostroróg-Górzyńska oraz członek delegacji Koła do Czarnkowa I.Sitnicki. Starosta poddał pod rozwagę następujące problemy:
  1) Przyczyny braku frekwencji na przewidziany wyjazd do Nieborowa. Zebrani uznali, że częściowy brak frekwencji był spowodowany przypadkowym zbiegiem okoliczności (grypa kilku osób), natomiast spotkania wyjazdowe należy organizować, gdyż mają dużą wartość poznawczą.
  2) Z kolei zebrani przyjęli program działalności na II półrocze 2003 roku.
  3) Panowie Rostworowski i Sitnicki złożyli sprawozdanie z wyjazdu do Czarnkowa. Zebrani zaakceptowali termin i program III Zjazdu Rodowego. Obecny na zebraniu Pan Marek Górzyński proponował, aby podczas spotkań ze słuchaczami w Czarnkowie prezentować drzewa genealogiczne rodzin Nałęczów. Wnioskował też, aby Zarząd Koła wystąpił do Urzędu Patentowego z zastrzeżeniem używania herbu Nałęcz dla celów handlowych. Pan Topolski stwierdził, że stronę internetową Koła Nałęczów obejrzało 6.000 osób, wiele z nich napisało listy z zapytaniami. Uważa on, że na stronę winien być wprowadzony dział pt. "Wybitni Nałęcze".
  4) Zebrani nie określili tego, czy chcą kandydować w przyszłych wyborach do władz Koła, czy też mają inne kandydatury.
  5) Zarząd zobowiązał Starostę do wystąpienia do Państwa Mycielskich w sprawie nawiązania kontaktów z organizacjami szlacheckimi w Zachodniej Europie.
  6) Zarząd Krajowy przyjął dwoje nowych członków: Panią Beatę Dorotę Krogulską z Warszawy i Pana Egona Gawin-Gostomskiego z Poznania, życząc wszystkim przyjętym członkom, by mieli jak najwięcej satysfakcji z przynależności do naszego stowarzyszenia.
 5. Członkowie Koła 27 września uczestniczyli w Ogólnopolskiej Giełdzie Szlacheckiej zorganizowanej w Hotelu Wawer w Warszawie. Na Giełdę przybyło 11 osób.
 6. Dnia 5 listopada odbyło się bardzo interesujące spotkanie z wygłoszonym przez naszego członka Pana Konsula Waldemara Lipkę-Chudzika referatem nt. "Polacy na Wileńszczyźnie". Prelegent w uargumentowany sposób przedstawił stan niewłaściwej postawy władz naszego państwa wobec potrzeb i oczekiwań Polaków żyjących na Wileńszczyźnie. W spotkaniu uczestniczyło ok. 15 osób, była długa i ożywiona dyskusja.

Drodzy, Szlachetnie Urodzeni Nałęcze - zbliża się nasz Zjazd Rodowy. Zarząd będzie oczekiwał Waszej współpracy, inicjatyw i szybkiej odpowiedzi na postawione w dołączonej ankiecie pytania.
     Ale zbliżają się też Święta Bożego Narodzenia, na które składam Wam życzenia radości płynącej z uczuciowego kontaktu z przychodzącym na nasz świat Panem Jezusem oraz tego, aby w przyszłym roku wszystkie Wasze kroki strzegła Opatrzność Boża, przynosząc Waszej wierze, miłości i nadziei spełnienia.

W imieniu Zarządu Krajowego
Satrosta               

Stanisław Rostworowski     Początek