Wielkanoc 2004 roku.

Nalencianum res est
NR 1/71
Rok XLIX
Kwiecień 2004


            Nałęcze Najdostojniejsi i jak się okazało Wspaniali !

     Alert Starosty z grudnia 2003 roku, zwołujący Nałęczów na dni 17 i 18 kwietnia 2004 r. do Czarnkowa - został przyjęty. Swój udział zgłosiło 34 szlachetnie urodzonych Nałęczów, a wielu innych udzieliło we wskazanym terminie odpowiedzi w sprawie niemożności dojazdu.
     Tak więc Starosta imieniem nieobecnego Najjaśniejszego Pana naszego - Króla Polskiego i swoim własnym, wraz z Zarządem Krajowym, członkom Koła składa serdeczne podziękowania.
     Nasz wielkanocny "List Okólny" nie będzie zatem zawierał ważkich syntez myślowych, lecz przyziemnie ograniczy się do podania informacji dotyczących III Zjazdu Rodowego Nałęczów.

     I otóż program zwołanego do Czarnkowa nad Notecią Zjazdu przewiduje:

     Na sobotę 17 kwietnia 2004 r.:

Godz. 8,oo-9,oo śniadanie w Jadłodajni Osiedlowej ul. Przemysłowa 2 A (obok Hotelu "Lidia")
Godz. 9,oo-9,3o przejazd do kościoła św. Marii Magdaleny - centralny punkt miasta ul.Kościelna.
Godz. 9,3o-10,3o - Msza św. odprawiana przez Ks. Kan. Stanisława Tomalika w intencji Nałęczów.
Godz. 10,3o-11,oo - przemówienie do zebranych w kościele o znanych w dziejach polskich wielkich Nałęczach - wygłosi starosta Stanisław Rostworowski.
Kościół w CzarnkowieGodz. 11,oo-11,3o - zwiedzanie późnogotyckiego (1570-1580) kościoła pw. św. Marii Magdaleny, wzniesionego z fundacji kasztelana poznańskiego Piotra Czarnkowskiego, wraz ze zgromadzeniem się w ciszy i zadumie przy sarkofagu Adama Sędziwoja Czarnkowskiego, wojewody łęczyckiego.
Godz. 11,45-13,oo - przyjęcie u Burmistrza Miasta Czarnkowa Pana Franciszka Strugały.
Godz. 13,15-14,oo - obiad w Jadłodajni Osiedlowej, ul. Przemysłowa 2 A.
Godz. 14.oo-15.oo - czas wolny
Godz. 16,oo-18,oo - spotkanie ze środowiskiem inteligencji i młodzieży gimnazjalnej, dzięki gościnności Pani Dyrektor Grażyny Sitek, w sali kominkowej Muzeum Ziemi Czarnkowskiej przy ul. Wronieckiej 32. Sala będzie ozdobiona planszami "Listu Okólnego" i drzew genealogicznych niektórych rodzin - Ostrorogów, Rostworowskich i innych może Morawskich, jeśli zostaną wystawione. Będą udostępniane książki autorstwa Szlachetnych Nałęczów oraz odznaki z herbem Nałęcz (po 5 zł).
Spotkanie będzie miało charakter dwudzielny: I część: obecni Nałęcze w skrócie przedstawią dzieje rodzin herbu Nałęcz związany i niezwiązany: Pan Marek Górzyński - "Ród Ostrorogów na tle dziejów Rzeczypospolitej" i Edward Morawski - "Dzierżykraj Morawscy - potomkowie Bartłomieja z Chomęcic". II część - Stanisław Rostworowski wygłosi prelekcję - "Szlachectwo i jego rola ustrojowa w państwie polskim". Na zapytania i dyskusję przewidujemy godzinę czasu.
Godz. 18,oo-19,oo - zebranie Rady Koła Nałęczów pod przewodnictwem Starosty - zgodnie ze statutem § 19 ust. 5.
Pragniemy podkreślić, że statut przewiduje, iż w posiedzeniu Rady Koła Nałęczów, z czynnym prawem wyborczym, mogą uczestniczyć wszelkie osoby pieczętujące się herbem Nałęcz, również nie należące do Koła, a więc także panie, które poślubiły członków innych rodzin i dzieci matek wywodzących się z rodzin mających herb Nałęcz. O programie III Zjazdu Rodowego można się dowiedzieć z naszych stron internetowych - adres

http://kolo-naleczow.w.interia.pl.
Nocleg można rezerwować - Hotel "Czarna Hanka", ul. Kościuszki 130, 64-700 Czarnków, tel. 067-255-24-58 lub 356-06-01, fax 067-356-06-00.
Program posiedzenia Rady Koła Nalęczów:
  1. Sprawozdanie Starosty z 4 lat działalności Zarządu Krajowego - ogólne, gdyż w "Listach Okólnych" podawane były szczegółowe informacje.
  2. Dyskusja nad sprawozdaniem Starosty.
  3. Wniosek Katarzyny Ostroróg-Górzyńskiej, Przewodniczącej Komisji Dobrego Porządku, w sprawie absolutorium dla Zarządu Krajowego.
  4. Wybór nowego Zarządu Krajowego i Komisji Dobrego Porządku.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach: wysokości składki rocznej w Kole Nałęczów, składu Kolegium Redakcyjnego "Listu Okólnego" i "Strony Internetowej", ustalenia terminu i miejsca kolejnego Zjazdu Rodowego Nałęczów.
Jeśli uczestnicy Zjazdu będą zmęczeni, zebranie Rady Koła przeniesie się na godz. 19-20 i odbędzie się ono po kolacji (godz. 18-19 w Jadłodajni Osiedlowej) w holu Hotelu "Lidia".

W niedzielę dnia 18 kwietnia 2004r.:
Zamek w GorajuGodz. 7,45-8,3o - śniadanie w Jadłodajni Osiedlowej
Godz. 8,3o - wyjazd do Zamku Hochbergów w Goraju pod Czarnkowem - zwiedzanie biblioteki, masztalerni, sali ornitologicznej.
Godz. 10,oo - wyjazd z Goraja do Parkowa - 47 km w stronę Poznania i w razie możliwości uczestnictwo we Mszy św. w Parkowie, rozpoczynającej się o godz. 11,oo. Po Mszy św. na zaproszenie ks. prob. Zbigniewa Szyka zwiedzanie kościoła w Parkowie, wzniesionego w latach 1781-1802 przez posła Konfederacji Barskiej do Drezna Franciszka Rostworowskiego i jego żonę Mariannę z Kołaczkowskich - budowę dokończyli Adam z Grabowa Grabowski i jego żona Ludwika z Turnów. Jest to kościół klasycystyczny, rotunda dwunawowa z kopułą, styl saski, po środku posadzki tablica kamienna z herbem Nałęcz.
Kościół w WełnieGodz. 13,oo wyjazd do Wełny - zwiedzanie drewnianego kościoła z XVII w., otoczonego sobotami, krytym gankiem. Wewnątrz malowidła A.Swacha z pierwszej połowy XVIII w., na ławach i stallach olejne malowidła ludowe. Z kolei spacer po parku i oglądanie z zewnątrz pałacu wzniesionego przez posła Franciszka Rostworowskiego. Spacer wzdłuż rzeki Wełny w stronę młyna Jaracz, idąc przez rezerwat florystyczno-faunistyczny. Pałac, obecnie nabyty z rąk państwa przez prywatne osoby, do lat wojny był w administracji rodziny Szlagowskich. U stóp zrujnowanego pałacu Starosta dokona rozwiązania III Zjazdu Rodowego Nałęczów zwołanego do Czarnkowa.
Kościół w Parkowie     ZAŁOŻENIEM Zjazdu było, że przybyli do Czarnkowa Nałęcze wniosą jakiś osobisty wkład do współczesnego życia kulturalnego sławetnego grodu Czarnkowskich. Zostało więc zgłoszonych 14 tematów odczytów, jakie mogłyby być wygłoszone. Młodzież szkolna wyraziła zainteresowanie dla takich tematów:
     Cezary Lipka - Apokalipsa Starego i Nowego Testamentu
     Stanisław Rostworowski - Moja niedawna podróż do Brazylii
     Wojciech Rostworowski - Wędrówki po Peru - z ilustracjami.
Wyrażono również zainteresowanie dla odczytu Pana Waldemara Lipki-Chudzika pt. "Polacy na Wileńszczyźnie", ale zamówienia nie możemy zrealizować, bo Pan Konsul przebywa w sanatorium. Młodzież gimnazjalna zainteresowana jest tematem odczytu o przemianach politycznych w Polsce z lat 1956-1989. Wygłoszenia takiej prelekcji podjął się Stanisław Rostworowski. W rezultacie przewiduje się, że 15 kwietnia trzej prelegenci wyjadą samochodem Pana Wojciecha Rostworowskiego, tak by już 16 kwietnia mogli od rana w szkołach głosić prelekcje. Być może do Czarnkowa uda się też Pan Waldemar Lipka-Chudzik, dla którego hotel w "Lidii" byłby zarezerwowany.

     UCZESTNICY Zjazdu, którzy zadeklarowali swój przyjazd do Czarnkowa 16 kwietnia, mają zarezerwowane noclegi w cenie przeciętnie 25 zł w Hotelu "Lidia" przy ul. Przemysłowej 2 A (tel. 067-356-03-25 i kom. 0-602 820753). Jest to ulica boczna od Kościuszki, biegnącej w kierunku Wałcza, Trzcianki. Przedłożono propozycje następującego podziału miejsc: pokoje dwuosobowe: Państwo Koczanowscy, Kęszyccy, Morawscy (Eliza i Robert), Nałęczowie oraz Panowie Wiesław Nałęcz i Mirosław Ostroróg, któremu Starosta serdecznie dziękuje za ostatni list i świetne zdjęcie. W pokojach trzyosobowych: Panowie Cezary Lipka, Ignacy Sitnicki i Tadeusz Topolski, w drugim Panowie Janusz Łączyński i Janusz Sobieszczański, w trzecim Maria Dietlowa, Stanisław Rostworowski, Wojciech Rostworowski. W pokojach czteroosobowych: Państwo Górzyńscy i Państwo Ostrorogowie oraz w drugim Państwo Edwardostwo Morawscy z synami. Na miejscu mogą być przetasowania lokalizacji, bardziej dostosowane do oczekiwań.
Ponadto w leżącym naprzeciw Hotelu "Czarna Hanka" przy ul. Kościuszki 130 (tel. 067-255-24-56) pokoje zarezerwowane mają Pan Kobierzycki z Panią Anią, Pani Nałęcz Lipczyńska z synem i Pani Nowodworska.
Poza tym udział w zjeździe bez rezerwacji hoteli zgłosili Panowie Górski, W.Kęszycki i Nieniewski.
W odpowiednim terminie niemożność dotarcia do Czarnkowa zgłosili Szlachetni Nałęcze: A.Bernadzka, B.Krogulska, C.Leżeński, E.Moszyński, S.Nowodworski, A.F.Orchowscy, M.Ptaśnik oraz Rostworowscy z Krakowa.
TAK WIĘC III ZJAZD RODOWY NAŁĘCZÓW POWINNIŚMY otworzyć 17 KWIETNIA 2004 ROKU w KOŚCIELE pod wezwaniem MARII MAGDALENY W CZARNKOWIE o godz. 9,3o.

Kronika działalności Koła Nałęczów za I kwartał 2004r.

Dnia 9.I. odbył się odczyt Prezesa Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Pana Prof. dr hab. Stefana K.Kuczyńskiego nt. "Świadomość genealogiczna i heraldyczna szlachty polskiej". Prelegent w ciekawy sposób ukazał jak w polskich rodzinach szlacheckich wiedza o przodkach-protoplastach stawała się silną więzią rodzinną, wnoszącą określony etos obyczajowy. W spotkaniu uczestniczyło 12 osób.
Dnia 19.III. odczyt wygłosił Pan Artur Brzozowicz nt. "Dzieje Rodu Małachowskich herbu Nałęcz". Prelekcja ta wzbudziła żywe zainteresowanie, gdyż była pokłosiem spotkania odbytego przed paru laty, kiedy Pan Brzozowicz mówił tylko o marszałkowskiej linii Małachowskich. Na prośbę członków Koła rozszerzył krąg swoich badań i obecnie przedstawił dzieje kresowych gałęzi Małachowskich, które z punktu widzenia genealogicznego okazały się złożone i barwne.

Przegląd niektórych wydarzeń:

Redaktor naczelny strony internetowej Koła Nałęczów Pan Tadeusz R.Topolski oświadczył, że stronę odwiedziło już 7.000 osób i ma ona opinię najlepiej redagowanej strony internetowej związku rodzinno-rodowego.
O.Tomasz RostworowskiNa rynku wydawniczym ukazały się wspomnienia z lat 1939-1972 autorstwa jezuity o.Tomasza Rostworowskiego (Nałęcza) pt. "Szerzyć Królestwo". Książka ukazuje dzieje kapłana, który życie swe poświęcił pracy apostolskiej, dążącej do związania dusz ludzkich z panowaniem królestwa Chrystusa Pana. Jednocześnie kapłan ten był uczestnikiem wielu ważnych wydarzeń - przeżył obronę Lwowa w 1939 roku, był duszpasterzem konspiracyjnego harcerstwa w Warszawie, podczas powstania warszawskiego kapelanem Komendy Głównej AK oraz batalionów "Gustaw" i "Wigry", potem przez pięć lat rozwinął na wielką skalę pracę Duszpasterstwa Akademickiego w Łodzi. Ukształtował świadomość religijną wielu młodych ludzi, którzy potem stanowili elitę zakonnych i świeckich ośrodków katolickich w kraju, który ideologicznie miał być opanowany przez marksizm-leninizm. Za swą działalność moderatora krajowego Sodalicji Mariańskich Akademików został uwięziony i 7 lat spędził w więzieniach na Koszykowej i Mokotowie w Warszawie oraz we Wronkach. Po uwolnieniu uzyskał piękne karty jako redaktor naczelny sekcji polskiej Radia Watykańskiego w Rzymie. Książka ta jest jednym z najcenniejszych reportaży więziennych oraz przynosi bardzo głębokie refleksje religijne w relacjach z odbywanych przez tego duchownego rekolekcji prywatnych, prowadzonych metodą św. Ignacego Loyoli.

Korespondencja przychodząca do Zarządu Krajowego:

Otrzymaliśmy kolejny list od Bogusława Jerzego hr. Zajączkowskiego wzywający do wnoszenia opłat na rzecz opublikowania nowej edycji Herbarza polskiego. Wspominaliśmy o tej inicjatywie w poprzednim "Liście Okólnym", nie widząc w niej elementów godnych naszej uwagi. Do obecnego apelu Hrabia Zajączkowski dołączył obszerny list, wzywający organizacje szlacheckie do konsolidacji celem przeciwstawienia się złu moralnemu opanowującemu kraj. Czy wyniszczone ekonomicznie ziemiaństwo jest w stanie tę rolę podjąć - rzecz wątpliwa. Ale zastanawiające jest to, że dziś już odrodzenia moralnego narodu poszukuje się w powrocie etosu szlacheckiego.

Na Święta Bożego Narodzenia Starosta otrzymał wiele pięknych życzeń, za które choć tą drogą składa inicjatorom serdecznych wyrazów najlepsze podziękowania, a to w szczególności Państwu Janinie i Stanisławowi Chełkowskim (od których ostatnio wracają adresowane do nich listy), Katarzynie i Markowi Górzyńskim, Wojciechostwu Kęszyckim, Andrzejowi i Annie Kobierzyckim, Janowi Kulikowskiemu z Rodziną, Pani Zofii Nałęcz Lipczyńskiej, Panu Zdzisławowi Nałęcz Sobieszczańskiemu, Państwu Alicji i Jerzemu Janowi Nałęczom, Panu Mieczysławowi Ptaśnikowi, Państwu Zofii i Józefowi Rostworowskim, Panu Ignacemu Sitnickiemu, Państwu Annie i Jerzemu Stępniewiczom, Panom Januszowi Sobieszczańskiemu i Tadeuszowi R.Topolskiemu.

Do Wszystkich Nałęczów w imieniu własnym i Zarządu Krajowego wyciągam ręce z jajeczkiem i łamię się z Nimi w przededniu tego największego święta ludzkości - Zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, przywracającego żywym i umarłym życie.
I Wam najbliżsi składam życzenia szczęścia płynącego z odrodzenia się duchowego i odrodzenia idącego z siłą miłości, które znów ożywi całą przyrodę.


Z zawołaniem Pomłość Starosta Koła Nałęczów

Stanisław RostworowskiPoczątek