Nakładem Oficyny Wydawniczej "Rytm" ukazała się ponad 2300-stronicowa praca Stanisława Jana Rostworowskiego „Monografia rodziny Rostworowskich. Lata 1386-2012. Tom 1 i 2.”, opisująca sześć wieków służby rodziny Rostworowskich dla Rzeczpospolitej.

Księgarnie internetowe, oferujące swoim klientom zakup tej książki,
przedstawiają taki jej opis:

Nil conscire sibi (Niczego sobie nie wyrzucać), to dewiza rodowa
tej rodziny herbu Nałęcz, wywodzącej swą filiację udokumentowaną
od 1386 roku. W książce tej nie chodzi o genealogię. Ona wynika z samego
biologicznego rozwoju rodziny. Chodzi o ukazanie ludzi, którzy na przestrzeni
wielu wieków, wśród zmiennych, niejednokrotnie ciężkich doświadczeń życia
naszego narodu, czynili wiele, by pozostać wierni wobec wiary katolickiej i swej
ojczyzny Polski. Walczyli dzielnie pracą na roli, sprawując urzędy,
później zbrojnie, słowem, piórem i modlitwą.


  
Autor i jego dzieło.


Zgodnie z wolą i życzeniem autora zamieszczamy poniżej treść obu tomów dzieła oraz dołączone do monografii tablice genealogiczne.

Monografia rodziny Rostworowskich. Tom 1 (plik w formacie "PDF" - 9,7 MB )
Monografia rodziny Rostworowskich. Tom 2 (plik w formacie "PDF" - 8,1 MB )

Index nazwisk. Tom 1 i 2 (plik w formacie "PDF" - 0,6 MB )

Tablice 1 - 7 (plik w formacie "PDF" - 2 MB )
Tablica 8 (plik w formacie "PDF" - 300 Kb )
Tablica 9 (plik w formacie "PDF" - 160 Kb )
Tablica 10 (plik w formacie "PDF" - 270 Kb )
Tablica 11 (plik w formacie "PDF" - 230 Kb )
Tablica 12 (plik w formacie "PDF" - 300 Kb )
Tablica 13 (plik w formacie "PDF" - 290 Kb )
Tablica 14 (plik w formacie "PDF" - 170 Kb )

Errata do tomu I rozdział XX str. 857 do 919 (materiały IPN) :

część 1 (plik w formacie "PDF" - 4,5 MB )
część 2 (plik w formacie "PDF" - 5,1 MB )

Początek