NAŁĘCZ, Nałonie, Nałęcz jezioro, Pomłość

W polu czerwonym chusta srebrna związana, koło tworząca, z końcami na dół. Nad hełmem w koronie - między rogami jelenia, panna do kolan w czerwonej sukni z białą przepaską na głowie, oburącz rogów trzymająca się. Labry czerwone podbite srebrem.
W przywileju z 1505 roku chusta nazwana jest choczennicą. Dr Piekosiński znajduje tę nazwę mylną, zamiast "toczennica".

Źr.: Jan hr. Ostrowski Księga herbowa rodów polskich


  NAŁĘCZ II

W polu czerwonym srebrna chusta koło tworząca i końcami na dół związana . Nad hełmem w koronie - między rogami jelenia, pół męża w białej szacie z przepaską białą na głowie, oburącz rogów trzymającego się. Labry czerwone podbite srebrem.

Odmiana przysługuje Lubodziejskim w ziemi chełmińskiej i Koczan-Koczanowskim w ziemi pińskiej i wiłkomierskiej, którzy ją w Horodle przyjęli.

Źr.: Jan hr. Ostrowski Księga herbowa rodów polskich


  NAŁĘCZ (NIEZWIĄZANY) III, Nałonie

W polu czerwonym srebrna chusta koło tworząca z końcami na dół założonymi jeden na drugim. Nad hełmem w koronie - między rogami jelenimi, trzy pióra strusie przebite strzałą.
Labry czerwone podbite srebrem.

Herb przysługiwał w Wielkopolsce Czarnkowskim i Morawskim.
Na wszystkich średniowiecznych pieczęciach herb Nałęcz jest niezwiązany.


  NAŁĘCZ IV

Odmiana herbu, w której w klejnocie
znajdują się trzy pióra strusie.


  NAŁĘCZ V

W polu czerwonym, pod krzyżem chusta srebrna koło tworząca z końcami do góry założonymi, w środku której sześciopromienna gwiazda.

Odmiana przysługuje Sterpińskim, a także Zdzitowieckim na Litwie.


  NAŁĘCZ VI

Odmiana przysługująca Odachowskim.

Nad chełmem w koronie pięć piór strusich,
na nich powtórzenie godła z tarczy.


  Nałęcz niezwiązany

Wizerunek herbu Nałęcz pochodzący z tzw. Roli Marszałkowskiej Mikołaja z Brzezia Lanckorońskiego (1461 r.), przechowywanej w Bibliotece Arsenału w Paryżu.

  Nałęcz

Wizerunek herbu z pieczęci Wojciecha Malskiego,
wojewody łęczyckiego oraz Sędziwoja Ostroroga,
wojewody poznańskiego.


  Herb Nałęcz z Kościoła w Stopnicy.


  Herb Nałęcz z "Herbarza Ambrożego".


  Nałęcz odmienny hrabiów Małachowskich.

W polu czerwonym chusta srebrna koło tworząca, końce u dołu związane mająca. Nad koroną hrabiowską i hełmem ukoronowanym, między rogami jelenimi, panna z przepaską srebrną na głowie, czerwono ubrana, rogów oburącz się trzymająca. Labry czerwone srebrem podbite.

Herb wymarłej już rodziny wielkopolskiej, wywodzącej się z Małachowic, osiadłej w XVI wieku w ziemi łęczyckiej. Z niej Hiacenty, wielki kanclerz koronny, otrzymał w 1800 roku tytuł hrabiowski galicyjski od Franciszka II, cesarza świętego cesarstwa rzymskiego.  Herb Nałęcz, który Józef Conrad Korzeniowski
polecił umieścić w angielskiej edycji swych dzieł.Odmiany h. Nałęcz - imienne

oprac. Zdzisława Sobieszczańskiego (Gdańsk)Andrzejewski h. Nałęcz odm. - 1400 r.


Bartolon h.Nałęcz odm. - 1400 r.


Be(a)rtolini v. Bartolani h.Nałęcz odm. - 1589 r.


Bersin v. Berski h.Nałęcz odm. - 1597 r.


Borsz h. Nałęcz odm. - 1630 r.


Bomin von szlachta pruska h. Nałęcz odm.


Bucela h. Nałęcz odm. + Lis


Chomięcki h. Nałęcz odm. - 1300 r.


Czarnkowski h. Nałęcz odm. - 1110 r.


Felsztyński h. Nałęcz odm. - 1780 r.


Drzewiecki - Borsz h. Nałęcz odm. - 1480 r.


Dłuski h. Nałęcz odm. - 1560 r.


Gorzeński h. Nałęcz odm. - 1350 r.


Kąsinowski h. Nałęcz odm. Baron Ces. Napoleona - 1811 r.


Kęszycki h. Nałęcz odm. - 1470 r.


Kęszycki h. Nałęcz odm. hrabiowska pap. - 1875 r.


Kiszewski h. Nałęcz odm. - 1560 r.


Girk h. Nałęcz odm. szlachta pruska - 1593 r.


Koźmiński h. Nałęcz odm.


Komorowski h. Nałęcz odm. - 1500, 1844 r.


Komorowski h. Nałęcz odm. szlachta pruska - 1648 r.


Kort h. Nałęcz odm. II szlachta pruska


Kunowski h. Nałęcz odm. - 1856 r.


Koźmian h. Nałęcz odm. - 1500 r.


Kalitowski, Ritter von h. Nałęcz odm. nob. 10.XII.1864 r. Austria


Lisowski h. Nałęcz odm. - 1500 r.


Lubodziejski h. Nałęcz odm. IA (rękopis Kurnicki) szlachta pruska - 1648 r.


Lubodziejski h. Nałęcz odm. IIB (rękopis Kurnicki) szlachta pruska - 1648 r.


Lubodziejski h. Nałęcz odm. - 1480 r.


Łączkowski h. Nałęcz odm. - 1600 r.


Łączkowski h. Nałęcz odm. hrabiowska


Łączyński h. Nałęcz odm. hrabiowska Austria - 6.XI.1783 r.


Łączyński h. Nałęcz odm. - 1550 r.


Molski h. Nałęcz odm. - 1500 r.


Małachowski h. Nałęcz odm. - 1572 r.


Małachowski h. Nałęcz odm. hrabiowska I Austria - 1800 r.


Małachowski h. Nałęcz odm. hrabiowska II


Małachowski h. Nałęcz odm. hrabiowska III


Miliński h. Nałęcz odm.


Morawski h. Nałęcz odm. - 1452 (1854) r.


Moszcze(y)ński h. Nałęcz odm. hrabiowska Austria - 18.IV.1788 r.


Moszyński h. Nałęcz odm. hrabiowska - 1500 r.


Moszyński de Zagreb - Grad


Moszyński h. Nałęcz odm. hrab. (Saski) - 22.XII.1724 r.


Nicz h. Nałęcz odm. - 1578 r.


Nowosielecki h. Nałęcz odm. - 1500 r.


Odachowski h. Nałęcz odm. - 1550 r.


Ostroróg h. Nałęcz odm. hrab. I pap. rz. - 1518 r.


Ostroróg h. Nałęcz odm. hrab. II Austria - 1783 r.


Ostroróg h. Nałęcz odm. hrab. III


Ostrorog - Gorzeński h. Nałęcz odm. hrab. Prusy - 1774 r.


Pirawski h. Nałęcz odm. zawiniony - 1625 r.


Pirawski h. Nałęcz odm. zawiniony


Pirawski h. Nałęcz odm. II


Pinoczi h. Nałęcz odm. - 1662 r.


Raczyński h. Nałęcz odm. - 1548 r.


Raczyński h. Nałęcz odm. hrabiowska I - 1824 r.


Raczyński h. Nałęcz odm. hrabiowska II - 6.VII.1798 r.


Raczyński h. Nałęcz odm. hrabiowska III szlachta pruska - 1854 r.


Raczyński von Ratschin h. Nałęcz odm. baron. Czeska - 1500 r.


Raczkowski h. Nałęcz odm. - 1591 r.


Romatowski h. Nałęcz odm. - 1584 r.


Rostworowski h. Nałęcz odm. - 1386 r.


Rostworowski h. Nałęcz odm. hrabiowska I Austria - 1793 r. ?


Rostworowski h. Nałęcz odm. hrabiowska II?


Rostworowski h. Nałęcz odm. hrabiowska III?


Rychtowski h. Nałęcz odm. związany - 1500 r.


Sterpiński h. Nałęcz odm. - 1700 r.


Strykowski h. Nałęcz odm. - 1563 r.


Sosnowski h. Nałęcz odm. - 1500 r.


Tański h. Nałęcz odm. - 1711 r.


Wolański h. Nałęcz odm. - 1765 r.


Żądłowski h. Nałęcz odm. - 1565 r.


Zbąski h. Nałęcz odm. - 1420 r.


Zdziłowiecki h. Nałęcz odm. I - 1648 r.


Zdziłowiecki h. Nałęcz odm. II odm. hrab. pap. XII.1891 r.


Dybowski h. Nałęcz odm. + Wręby


Sobieszczański h. Nałęcz r. 1500, 1782 pw. od 1840 Linia Lwowska


Początek